158 views

จีนรณรงค์การเคารพ ‘อำนาจอธิปไตยบนโลกไซเบอร์’ เพิ่มเติมจากอธิปไตยทางบกและทะเล


สำนักข่าว VOA รายงานว่า ทางการจีนกำลังพยายามผลักดันให้เกิดความตกลงระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มการควบคุมการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต และให้ขยายขอบข่ายของอำนาจอธิปไตยของรัฐในโลกไซเบอร์ส เพิ่มจากอาณาเขตทางน้ำและทางบก

รัฐบาลจีนเปิดเผยสมุดปกขาวเพื่อการหารือประเด็นนี้กับประทศต่างๆ ในเวทีนานาชาติ

นักวิเคราะห์มองว่า ความพยายามของจีนครั้งนี้แท้จริงแล้วคือแผนขยายการยอมรับแนวทางของจีน สำหรับการควบคุมเนื้อหาข้อมูลบนระบบอินเตอร์เน็ต

จีนเคยถูกวิจารณ์โดยประเทศพัฒนาแล้ว ว่าใช้มาตรการหนักๆ ควบคุมระบบอินเตอร์เน็ต และสร้างสิ่งกีดกั้นไม่ให้บุคคลทั่วไปในจีนเข้าถึงบริการของบริษัทต่างประเทศ เช่น Google, Facebook, Twitter และเว็บไซต์ของสื่อต่างประเทศ

หากว่าความพยายามของจีนประสบความสำเร็จ นักวิเคราะห์กล่าวว่าบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ จะได้รับผลกระทบ

 

แหล่งข่าว: http://www.voathai.com/a/china-cyber-ro/3758343.html

Leave a Comment