100 views

ชาวปักกิ่งชอบซื้อหนังสือ


เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์วิจัยข้อมูล JingDong ร้านค้าออนไลน์ชื่อดังจีนออกรายงานเกี่ยวกับการอ่านหนังสือของคนจีนประจำปี 2017 ระบุว่า ชาวปักกิ่งไม่รู้สึกเสียดายเงินเวลาซื้อหนังสือ ซึ่งในกลุ่มคนเหล่านี้ เพศชายจะมีสัดส่วนมากกว่าเพศหญิง ผู้อ่านวัยรุ่นที่เกิดในทศวรรษ 1970 และ 1980 มีสัดส่วนถึงร้อยละ 74 ขณะที่ผู้ซื้อหนังสือจาก JingDong กว่าร้อยละ 80 สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี และปริญาโทขึ้นไป หากพิจารณาจากปริมาณการจำหน่ายหนังสือแล้วจะเห็นได้ว่า เดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน กันยายนและพฤศจิกายนมียอดขายสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากการทำโปรโมชั่นของร้านหนังสือในช่วงปิดเทอม เปิดเทอมและฤดูการสอบ หากพิจารณาจากการจำแนกแล้วเห็นได้ว่า กว่าร้อยละ 27 เลือกซื้อหนังสือสำหรับเด็ก และหนังสือคู่มือการเรียนการสอน รองลงมาเป็นนวนิยาย หนังสือเตรียมสอบ และวรรณคดี

แหล่งข่าวและที่มาภาพ: http://thai.cri.cn/247/2017/04/26/228s253248.htm

Leave a Comment