200 views

โรงเรียนจีนเปิดธนาคารเกรด ใครสอบไม่ผ่าน มากู้ยืมคะแนนไปใช้ได้


โครงการธนาคารเกรดนี้เป็นแนวคิดของโรงเรียนมัธยม Nanjing (Nanjing No.1 High School) ที่ตั้งอยู่ในเมือง Nanjing มณฑล Jiangsu ประเทศจีน เว็บไซต์อ็อดดิตี้เซ็นทรัล เมื่อเดือนมกราคม 2560 เผยว่า การจัดทำนั้นก็เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแก้ตัวเป็นครั้งที่สอง บางรายที่สอบตกแบบเฉียดฉิวไปเพียง 1 คะแนน ก็สามารถมายืมคะแนนไปใช้ได้โดยไม่ต้องสอบตก หลักการทำงานของธนาคารแห่งนี้คือ ยืมไปเท่าไรก็ใช้คืนเท่านั้น สมมติยืมไป 3 คะแนนเพื่อให้สอบผ่าน ครั้งหน้าก็ต้องสอบให้ได้คะแนนมากกว่าเดิมเพื่อจะได้หัก 3 คะแนนไปใช้หนี้
แต่หลักเกณฑ์การคืนคะแนนก็ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีหักเอาในครั้งหน้าเสมอไปโดยขึ้นอยู่กับอาจารย์แต่ละคน อาจารย์บางวิชาอาจจะให้นักเรียนทำงานพิเศษเพิ่ม ทำงานในห้องแล็บ หรือเขียนเรียงความออกไปพูดหน้าชั้น เป็นต้น นักเรียนคนใดที่ไม่สามารถใช้หนี้ “คืนคะแนน” กลับสู่ธนาคารเกรดได้ นักเรียนคนนั้นก็จะถูกขึ้นบัญชีดำจากธนาคาร ทั้งนี้ถึงแม้ว่าผลตอบรับของโครงการธนาคารเกรดจะเป็นไปในทางที่ดี แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นดีเห็นงามด้วย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ให้ความเห็นว่า ถึงแม้ว่าโครงการนี้จะช่วยให้นักเรียนลดความกดดันในการสอบ แต่มันคือวิธีการที่ไม่เหมาะสม จะทำให้นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนเพราะคิดว่ายังไงก็ต้องผ่านและยังไม่สามารถการันตีได้ว่านักเรียนจะทำคะแนนได้ดีกว่าเดิมในการสอบครั้งต่อไปอีกด้วย

แหล่งข่าวและที่มาภาพ: http://nzmao.com/ และ เฟซบุ๊ก 南京一中(Nanjing No.1 High School)

Leave a Comment