89 views

ผลการหารือประชุมสุดยอดผู้นำญี่ปุ่น-รัสเซีย


      

          ช่วงปลายเดือนเมษายน นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe เดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการ โดยประเด็นที่ได้รับการจับตามอง คือ การแก้ไขข้อพิพาทการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดน Northern Territories/Southern Kurils และปัญหาเกาหลีเหนือ

จากผลของการหารือ ทั้งสองผู้นำแสดงความต้องการที่จะขจัดข้อบาดหมางระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะข้อพิพาทดินแดน ซึ่งปัจจุบันเป็นช่วงเริ่มต้นกระบวนการที่หลายฝ่ายคาดหวังว่าจะนำไปสู่การลงนามสนธิสัญญาสันติภาพ ที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยรัสเซียจะอำนวยความสะดวกให้แก่คนญี่ปุ่นกลับไปเคารพหลุมศพบรรพบุรุษที่อยู่บนเกาะพิพาท อีกทั้งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบการเจรจาพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจร่วมในเกาะพิพาททั้งด้านการประมงและการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ประเด็นเกาหลีเหนือ ผู้นำทั้งฝ่ายเห็นพ้องว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรแสดงถึงความยับยั้งชั่งใจ อย่างไรก็ตาม ทั้งรัสเซียและญี่ปุ่นก็ไม่ได้หารือถึงวิธีการจะทำให้เกาหลีเหนือยอมล้มเลิกความพยายามพัฒนานิวเคลียร์และขีบปนาวุธ

ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและญี่ปุ่นมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีในสมัยนายกรัฐมนตรี Abe ซึ่งปัจจัยสำคัญคือ การทะยานขึ้นมาของจีน ทำให้รัสเซียและญี่ปุ่นหันมาร่วมมืออย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อปกป้องผลประโยชน์และคงสถานะเดิมของตน

แหล่งข่าวและที่มาภาพ: https://japantoday.com/category/politics/putin-hosts-japan’s-abe-in-moscow-discuss-disputed-islands

Leave a Comment