169 views

Uber ผิดกฎหมายการขนส่งของเกาหลีใต้


ภาพจาก Website: http://www.independent.co.uk/

หลังจากที่ Uber ธุรกิจแอปพลิเคชันแท็กซี่ ถูกศาลของหลายประเทศตัดสินว่าขัดต่อกฎหมาย  ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา ศาลเกาหลีใต้ได้ตัดสินว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัท Uber โดยการนำรถส่วนตัวมาใช้ให้บริการเชิงพาณิชย์ในเกาหลีใต้นั้น เป็นการกระทำอันขัดบทบัญญัติแห่งกฎหมายขนส่งของเกาหลีใต้ พร้อมกับมีคำสั่งให้ปรับบริษัท Uber เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10 ล้านวอน หรือประมาณ 300,000 บาท อย่างไรก็ตามบริษัท Uber ใน เกาหลีใต้ก็ยังคงให้บริการรถแท็กซี่ Uber BLACK และ Uber ASSIST ซึ่งเป็นรถแท็กซี่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เนื่องมาจากรถแท็กซี่ดังกล่าวของ Uber  เป็นรถที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นรถขนส่งสาธารณะ

แหล่งที่มา Website: http://www.manager.co.th Retrieved April 28, 2017

Leave a Comment