100 views

บริษัทเกาหลีใต้ผลิตเครื่องตรวจสอบสภาพผิวจากผลกระทบของแสง UV เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้


ภาพจาก Website: https://wwwhatsnew.com/

บริษัท Union Community ได้ผลิตกล้องสำหรับเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน เพื่อตรวจสอบสภาพผิวซึ่งถูกแสง UV ทำร้าย มีชื่อว่า Nurugo Smart UV โดยประสิทธิภาพของกล้องนี้จะสามารถแสดงภาพถึงผลกระทบจากแสง UV ที่ได้ทำร้ายผิวหนัง นอกจากนั้น Nurugo Smart UV ยังสามารถใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพของครีมกันแดดได้อีกด้วย การใช้งานก็เพียงเสียบกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟน โดยผ่านแอปพลิเคชันซึ่งสามารถรองรับทั้งแอนดรอยด์ และ IOS เครื่อง  Nurugo Smart UV จะวางขายในตลาดเกาหลีใต้ในราคา 195 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6,700 บาท

แหล่งที่มา Website: http://www.manager.co.th Retrieved April 10, 2017

Leave a Comment