170 views

การผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นฟื้นตัวแข็งแกร่งในเดือนกุมภาพันธ์


 

การผลิตภาคอุตสาหกรรม (industrial production) ในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 ในเดือนกุมภาพันธ์ ตามข้อมูลของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวสูงขึ้นโดยมีแรงผลักดันจากการขนส่งอุปกรณ์ทั่วไป เครื่องจักรผลิตและเครื่องจักรเชิงธุรกิจและสารเคมี (ไม่รวมยา) ในขณะที่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์พลาสติก และภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอไม่ได้นับในการเติบโต

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (industrial output) ในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 ในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 และเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี

แหล่งข่าว : http://www.focus-economics.com/countries/japan/news/industry/industrial-production-rebounds-strongly-in-february

Leave a Comment