105 views

ราคาผู้บริโภคของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนกุมภาพันธ์


โตเกียว (เคียวโดะ) – รัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ว่าราคาผู้บริโภคของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นจากเมื่อปีที่แล้ว กล่าวคือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ในเดือนกุมภาพันธ์

กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารกล่าวว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารสดที่ผันผวนเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกันหลังจากที่ไต่ขึ้นร้อยละ 0.1 ในเดือนก่อนหน้า

แหล่งข่าว: http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/Japan-s-consumer-prices-rise-0.2-in-February

Leave a Comment