246 views

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เยือนญี่ปุ่น


นาย Rex Tillerson รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งโครงการพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือกลายเป็นประเด็นหารือหลักระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่นครั้งนี้ โดยนาย Tillerson ได้หารือกับนาย Fumio Kishida รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นเพื่อหาแนวทางใหม่ในการจัดการประเด็นนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มองว่า แนวทางที่สหรัฐฯ เคยใช้มาและความพยายามของแต่ละประเทศนั้นล้มเหลว เพราะไม่สามารถโน้มน้าวเกาหลีเหนือให้ล้มเลิกความพยายามพัฒนานิวเคลียร์และอาวุธร้ายแรงได้ ดังนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องหาแนวทางใหม่ อีกทั้งยังเรียกร้องให้จีนใช้มาตรการทางเศรษฐกิจกดดันเกาหลีเหนืออีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ รัฐมนตรีทั้งสองประเทศยืนยันถึงความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงที่เหนียวแน่นระหว่างสหรัฐฯกับญี่ปุ่น โดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ย้ำว่า สนธิสัญญาความมั่นคงร่วมระหว่างสหรัฐฯกับญี่ปุ่นนั้นครอบคลุมถึงเกาะที่ญี่ปุ่นอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนตะวันออก

ทั้งนี้ ทูตเกาหลีเหนือกล่าวว่า ความพยายามพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเป็นไปเพื่อป้องกันตนเอง ขณะที่การซ้อมรบระหว่างสหรัฐฯ กับเกาหลีใต้จะทำให้คาบสมุทรเกาหลีกลายเป็นสมรภูมิรบสงครามนิวเคลียร์ เพราะทูตเกาหลีเหนือมองว่า การซ้อมรบดังกล่าวมีจุดประสงค์คือ ซ้อมการใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีเกาหลีเหนือ แตกต่างจากมุมมองของสหรัฐฯ ที่มองว่า การซ้อมรบดังกล่าวนี้เป็นเพียงการซ้อมรบโดยปกติและเป็นไปเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงร่วมกัน

แหล่งข่าวและที่มาภาพ: https://www.japantoday.com/category/politics/view/tillerson-says-asian-allies-critical-for-addressing-n-korean-threat

Leave a Comment