195 views

รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าเพิ่มแรงงานต่างชาติเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ


รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนที่จะลดกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้ามาทำงานของแรงงานต่างชาติ เพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งจำเป็นที่จะต้องจ้างแรงงานภาคบริการจำนวนมาก โดยรัฐบาลญี่ปุ่นหวังว่า การเพิ่มจำนวนแรงงานต่างชาติจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งแผนการนี้ถือเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงนโยบายผู้อพยพของญี่ปุ่น ซึ่งแต่เดิมจะเน้นแต่การรับแรงงานที่มีทักษะชั้นสูง

นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe คาดหวังให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติให้ทันก่อนปิดประชุมสมัยสามัญในปีนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ กฎหมายฉบับนี้ยังเป็นการสนองต่อความต้องการของรัฐบาลท้องถิ่น เช่น จังหวัดโอซาก้า ที่ต้องการให้รัฐบาลขจัดอุปสรรคในการนำเข้าแรงงานเพื่ออุตสาหกรรมโรงแรมและค้าปลีก

ทั้งนี้ สำนักงาน Japan Tourism Agency ได้เปิดเผยว่า ในปี 2016 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าญี่ปุ่นจำนวน 24.04 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.8 จากปี 2015 ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าว่า ในปี 2020 อันเป็นปีที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาโอลิมปิก จะมีนักท่องเที่ยวเข้าญี่ปุ่นประมาณ 40 ล้านคน ดังนั้น การเพิ่มจำนวนแรงงานต่างชาติจะช่วยให้ญี่ปุ่นมีความพร้อมรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวตามที่ได้ตั้งเป้าไว้

แหล่งข่าว : http://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/21/national/japan-aims-attract-foreign-workers-amid-growth-tourism/#.WLgDydKLSM9

ที่มาภาพ : http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/Japan-begins-clearing-path-for-foreign-workers

Leave a Comment