149 views

ร้อยละ 15 ของจำนวนเทศบาลของญี่ปุ่นทั้งหมดส่งสัญญาณการเติบโตทางเศรษฐกิจ


 

สำนักข่าว Kyodoได้ทำการสำรวจรัฐบาลท้องถิ่นญี่ปุ่น จำนวน 1,788 แห่ง เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่น ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2016 ถึงเดือนมกราคม 2017 ได้รับคำตอบจำนวน 1,720 แห่ง
ผลการสำรวจพบว่า ร้อยละ 15 ของทั้งหมดกำลังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี เนื่องจากประสบความสำเร็จในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและบริษัทให้มาลงทุน ในขณะที่ร้อยละ 66 กล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเทียบกับปีที่ผ่านมา

แหล่งข่าว: www.japantimes.co.jp.

Leave a Comment