170 views

สรุปการเดินทางเยือน 4 ประเทศในเอเชีย-แปซิฟิกของนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe: เวียดนาม


 

นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe สิ้นสุดการเดินทางเยือนเอเชีย-แปซิฟิก 4 ประเทศ ที่เวียดนามในวันที่ 16 มกราคม 2017 โดยประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเป็นประเด็นที่ได้รับการจับตามอง ในการเยือนครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี Abe ยืนยันว่า ญี่ปุ่นจะจัดส่งเรือตรวจการณ์จำนวน 6 ลำ ให้แก่เวียดนาม อันเป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้เพื่อการพัฒนา (yen-loan) มูลค่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (120,000 ล้านเยน) มีวัตถุประสงค์ คือ สนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถด้านความมั่นคงทางทะเลแก่เวียดนาม

ประเด็นความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) ก็เป็นอีกประเด็นที่ทั้งสองประเทศหยิบยกขึ้นมาหารือ หลังจากที่ประธานาธิบดี Donald Trump แสดงความชัดเจนที่ต้องการถอนตัวออกจากการเจรจาข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) (ปัจจุบันได้ถอนตัวออกอย่างเป็นทางการ) ซึ่งญี่ปุ่นและเวียดนามแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสนับสนุน TPP ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม

การกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นกับเวียดนามเกิดขึ้นท่ามกลางการดำเนินนโยบายเชิงรุกของจีนที่จะครอบครองพื้นที่ที่ตนอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ อีกทั้งความไม่แน่นอนของนโยบายความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกของสหรัฐฯ ในสมัยประธานาธิบดี Trump ก็ยิ่งทำให้ญี่ปุ่นมุ่งกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น

แหล่งข่าวและที่มาภาพ : http://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/2062592/japan-pm-shinzo-abe-meets-vietnamese-leaders-promises

Leave a Comment