205 views

ผู้จัดการLegoประจำสำนักงานจีนกับงานปลอมที่เหมือนของจริง


ปีที่แล้ว Lego เปิดโรงงานใหม่ที่เมือง Jiaxing ในมณฑล Zhejiang ของจีนเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดเอเชีย Richard Wong ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตประจำเอเชียของ Leco บอกว่าที่ผ่านมาเด็กในจีนต้องรอสินค้า Lego ชุดใหม่เป็นเวลานาน เนื่องจากสั่งซื้อมาจากประเทศอื่น โรงงานแห่งใหม่นี้สามารถผลิต Lego ได้หลายพันล้านชิ้นต่อปีและทางบริษัทมีแผนจะเปิดร้าน 40 แห่งในจีนภายใน 4 ปีข้างหน้า เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการจากผู้บริโภคในเอเชียซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทต้องพบกับปัญหาใหญ่คือผู้ผลิตสินค้าลอกเลียนแบบ ซึ่งสามารถผลิตสินค้าได้เหมือนของจริงและยังตั้งชื่อสินค้าคล้ายกันอีกด้วย Lego บอกว่ารัฐบาลจีนควรต้องจัดการเรื่องนี้ให้เข้มงวดกว่านี้ และไม่ควรให้มีการขายสินค้าลอกเลียนแบบในประเทศ

แหล่งข่าวและที่มาภาพ:  http://www.bbc.com/news/business-38729557

Leave a Comment