366 views

หน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นจัดตั้งหน่วยประสานงานกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


coast guard

           สำนักข่าว Kyodo รายงานว่า หน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นจัดตั้งหน่วยประสานงานที่มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำแก่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการปรับปรุงความมั่นคงทางทะเล รวมทั้งรับมือกับนโยบายที่แข็งกร้าวของจีนในการอ้างสิทธิ์ครอบครองทะเลจีนใต้ ทั้งนี้ หน่วยประสานงานใหม่นี้มีกำหนดจะเปิดตัวในเดือนเมษายน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 7 คน แผนงานเบื้องต้นคือ การให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำด้านการฝึกอบรมและสัมมนาระดับนานาชาติเกี่ยวกับหลักนิติรัฐและกฎหมายทางทะเล

          กลไกนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศในภูมิภาค อันเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการมีบทบาทนำด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้หลักนิติรัฐในการแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้ และการให้ความช่วยเหลือปรับปรุงความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติและโจรสลัด

          เวียดนามคือ ประเทศเป้าหมายที่หน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นต้องการสร้างความร่วมมือด้วยผ่านการจัดหาเรือตรววจการณ์ การฝึกซ้อมร่วม การฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่เวียดนามในการรับมือจีน ซึ่งญี่ปุ่นเชื่อว่า ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของตนในการรับมือกับจีนในข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะ Senkaku/Diaoyu จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคที่ประสบกับปัญหาคล้ายคลึงกับญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นหวังว่า ประสบการณ์ของตนจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างสันติ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางทหารที่จะนำไปสู่ความรุนแรง

แหล่งข่าว : http://www.japantimes.co.jp/news/2017/01/07/national/politics-diplomacy/japan-set-body-bolster-southeast-asian-coast-guards-amid-chinese-assertiveness-sea/#.WHWyy9KLSM8

ที่มาภาพ : http://blogs.wsj.com/japanrealtime/tag/japan-coast-guard/

Leave a Comment