180 views

เชื้อไวรัสไข้หวัดนกในเกาหลีใต้ยังระบาดเพิ่ม


Korea3

ภาพจาก http://fortune.com/2016/11/23/bird-flu-south-korea/

กระทรวงเกษตรได้แถลงว่า ได้พบฟาร์มสัตว์ปีกที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N6 เพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ ฟาร์มเป็ดที่เมืองชองจู และเมืองมูอัน ซึ่งทางการก็ได้มีมาตรการควบคุมคุมด้วยการฆ่าเป็ดในฟาร์มทั้งสองแห่งไปเกือบ 30,000 ตัว ควบคู่ไปกับมาตรการการเคลื่อนย้ายสัตว์

แหล่งที่มา Website: http:// http://www.manager.co.th Retrieved November 24, 2016

Leave a Comment