223 views

พบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในเกาหลีใต้


Korea2

ภาพจาก http://fortune.com/2016/11/23/bird-flu-south-korea/

กระทรวงเกษตรได้แถลงว่า ได้พบว่าฟาร์มสัตว์ปีก 2 แห่ง มีการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N6 โดยทางการได้สั่งให้ฆ่าสัตว์ปีกจำนวนกว่า 60,000 ตัว เพื่อเป็นควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสที่อาจจะขยายตัวในวงกว้างขึ้น อนึ่งการพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N6 นี้นับว่าเป็นครั้งแรกในเกาหลีใต้ที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว

แหล่งที่มา Website: http:// http://www.manager.co.th Retrieved November 19, 2016

Leave a Comment