265 views

เทศกาลดั้งเดิมของญี่ปุ่น จะเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม


2016 11 2 ข่าวญี่ปุ่น  11 2 112016 11 2 ข่าวญี่ปุ่น  11 2 1

NHK WORLD/ The Asahi Shimbun  รายงานว่า  เทศกาล Hakata Gion Yamakasa (博多祇園山笠) ของจังหวัด Fukuoka  (รูป 1)  และ เทศกาล Takayama Matsuri (高山祭) ของจังหวัด Gifu  (รูป 2) ซึ่งเป็นเทศกาลรถแห่และขบวนแห่ดั้งเดิมของญี่ปุ่น จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ UNESCO (องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก)

ทั้งนี้ ปัจจุบันยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ( UNESCO’s list of intangible cultural heritage) จากญี่ปุ่นแล้ว 22 รายการ ซึ่งรวมถึง Washoku (和食) หรือ อาหารญี่ปุ่นดั้งเดิม ที่ขึ้นทะเบียนฯ เมื่อปี 2013

[UNESCO’s list of intangible cultural heritage includes performing arts, festivals, social practices and traditional arts and crafts.]

สำหรับงานเทศกาล Hakata Gion Yamakasa  ช่วงวันที่ 1-15 กรกฎาคม ในตัวเมือง Fukuoka  มีขบวนรถแห่เทพเจ้าที่ประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงามยิ่งใหญ่ โดยจะมีเหล่าผู้ชายสวมผ้าเตี่ยวแบกเสรี่ยงหนัก 1 ตัน ภายในบรรจุเหล่าตุ๊กตาตัวแทนของเทพเจ้าแห่รอบเมืองฟุคุโอกะซึ่งเป็นการแสดงถึงพลังอันเต็มเปี่ยม

ส่วนงานเทศกาล Takayama Matsuri  ช่วงวันที่ 9-10 ตุลาคม จัดที่ศาลเจ้า Sakurayama Hachiman ในเมือง Takayama  จังหวัดกิฟุ Gifu  เป็นเทศกาลที่จัดในช่วงฤดูใบร่วง จัดที่ศาลเจ้าSakurayama Hachiman ในเมืองทะคะยะมะ มีขบวนรถแห่ศาลเจ้าอันตระการตาที่มีอายุนับร้อยปีราวกว่า 10 กว่าขบวนให้ชม

จะเห็นว่า  ในแต่ละปี งานเทศกาลต่างๆ ของญี่ปุ่น จะมีอยู่ในทุกภูมิภาค ตลอดทั้ง 4 ฤดู  โดยที่การฉลองเทศกาลต่างๆ เผยให้เห็นถึงความนึกคิดของชาวญี่ปุ่น  ซึ่งต้นกำเนิดของงานเทศกาลจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ที่เตือนความทรงจำให้นึกถึงค่านิยมที่ยึดถือกันมานาน   งานเทศกาลเหล่านี้เป็นเสน่ห์หรือทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  –  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการศึกษาหาความรู้ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัย

ที่มารูป :  รูป 1,  http://bit.ly/2eSTL0c ;   รูป 2,  http://bit.ly/2fCRirK ;

แหล่งข่าว :  http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/th/news/201611012045_th_08/ ;  http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201611010071.html ;  http://www.jnto.or.th/activities/festival/ ;  http://www.talonjapan.com/hakata-gion-yamakasa/ ;  http://tourism-dan1.blogspot.com/ ;

Leave a Comment