265 views

จีนปฏิเสธแผนการประกาศเขตพิสูจน์ฝ่ายป้องกันภัยทางอากาศเหนือทะเลจีนใต้


2012-07-11-cartoon

ภายหลังการประกาศเขตพิสูจน์ฝ่ายป้องกันภัยทางอากาศ (Air Defense Identification Zone – ADIZ) เหนือทะเลจีนตะวันออกของทางการจีน ซึ่งรวมหมู่เกาะเตียวหยู/เซ็งกะกุ (Diao yu/Senkaku Islands) ที่เป็นข้อพิพาทเขตแดนกับญี่ปุ่น ในปลาย ค.ศ. 2013 และนำไปสู่ความตึงเครียดภายในภูมิภาค เพราะ การดังกล่าวไม่เพียงส่งผลกระทบต่อญี่ปุ่น หากแต่ยังเป็นการท้าทายบทบาทของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชียแปซิกโดยตรง นอกจากนั้นนักวิเคราะห์ยังเชื่อว่าการประกาศเขตพิสูจน์ฝ่ายป้องกันภัยทางอากาศทะเลจีนตะวันออก เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การประกาศเขตแบบเดียวกันนี้เหนือน่านน้ำข้อพิพาทอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทะเลจีนใต้ ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงย่อมนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรง ดังที่นิตยสาร Foreign Policy ได้เคยจัดลำดับไว้ว่าข้อพิพาทเหนือทะเลจีนใต้จะเป็นจุดศูนย์กลางของความขัดแย้งระหว่างประเทศที่รุนแรงซึ่งสามารถนำไปสู่สงครามได้อันดับ 1 ในศตวรรษที่ 21

หนังสือพิมพ์ Asahi Shimbun ของญี่ปุ่นได้รายงานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าหน่วยงานของทางการจีนที่รับผิดชอบร่างประกาศเขตพิสูจน์ฝ่ายป้องกันภัยทางอากาศทะเลจีนตะวันออกได้เสนอแผนการประกาศเขตพิสูจน์ฝ่ายเพื่อใช้บังคับกับทะเลจีนใต้กับผู้นำทางทหารระดับสูงแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม Hong Lei โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนปฏิเสธว่าจีนไม่มีแผนการใด ๆ ที่จะประกาศเขตพิสูจน์ฝ่ายป้องกันภัยทางอากาศเหนือทะเลจีนใต้ อย่างไรก็ตามการปฏิเสธดังกล่าวกลับไม่สอดคล้องกับแถลงการณ์จากโฆษกกระทรวงกลาโหมที่แสดงให้เห็นว่าจีนจะประกาศเขตดังกล่าวเพิ่มเติมเมื่อการต่าง ๆ พร้อมสมบูรณ์

หากรัฐบาลจีนตัดสินใจประกาศเขตพิสูจน์ฝ่ายป้องกันภัยทางอากาศเหนือทะเลจีนใต้จริงย่อมนำไปสู่แรงกดดันจากรัฐคู่พิพาทที่อ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตน่านน้ำดังกล่าว ซึ่งรวมถึงรัฐสมาชิกอาเซียน อาทิ เวียดนาม และฟิลิปปินส์ นอกจากนั้นจะเป็นการท้าทายระเบียบภูมิภาคที่ดำรงอยู่ (regional order) ที่มีญี่ปุ่นเป็นมหาอำนาจภูมิภาค และสหรัฐฯที่คงบทบาทและประกาศผลประโยชน์ในเอเชียแปซิฟิก

อย่างไรก็ตามแนวโน้มดังกล่าวยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ดังที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่า “จีนยังไม่มีความรู้สึกว่ามีภัยคุกคามทางอากาศจากประเทศสมาชิกอาเซียน อีกทั้งจีนยังคงมองความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและสถานการณ์โดยทั่วไปเหนือทะเลจีนใต้ในแง่ดีด้วย”

Leave a Comment