480 views

ญี่ปุ่นจะสำรวจ เรื่อง Racism ครั้งใหญ่ ครั้งแรก


2016 10 31 ข่าวญี่ปุ่น 10 31 11

Japan Today/ The Asahi Shimbun  รายงานว่า ปัจจุบัน  Racism/ Discrimination (การเลือกปฏิบัติ / การเหยียดสีผิว) กลายเป็นความกังวลของสังคม ที่กำลังขยายตัวมากขึ้นในประเทศญี่ปุ่น  จะเห็นว่า  (1)  จำนวนชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้น เป็น 2.3 ล้านคน ตัดยอด สิ้นเดือนมิถุนายน 2016   แม้ว่าอัตราส่วนต่ำกว่าร้อยละ 2.0 ของ ประชากรทั้งหมด     (2)  เมื่อเดือนมิถุนายน 2016  รัฐสภาของญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายส่งเสริมความพยายามที่จะกำจัดการพูดและพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติกับคนต่างด้าว     (3) ล่าสุด  กระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นจะดำเนินการสำรวจขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2016    ซึ่งคาดว่า ผลการสำรวจจะออกเผยแพร่ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2017 และจะสะท้อนให้เห็นในการกำหนดนโยบายของรัฐบาล

(4)  ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์ Asahi  ระบุว่า การสำรวจดังกล่าว จะสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวต่างชาติที่มีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า จำนวน 18,500  ตัวอย่าง    ข้อคำถามจะจัดทำเป็นภาษาต่างๆ จำนวน  13 ภาษา (ตัวอย่างเช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาเวียดนาม ภาษาโปรตุเกส เป็นต้น)     โดยที่คำถามจะรวมถึงคำถามที่ว่า  “Have you experienced discrimination on grounds that you are a foreign national?”  “Have you seen or heard about acts of discrimination against foreigners?”   [ คำถาม ] ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์หรือเคยเห็นการเหยียดผิวในชีวิตประจำวันหรือสถานที่ทำงานหรือไม่   และ [ คำถาม ] ให้ระบุ  สิ่งที่พวกเขาต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ

ที่มารูป : http://www.asahicom.jp/ajw/articles/images/AS20161030001700_comm.jpg

แหล่งข่าว : https://www.japantoday.com/category/national/view/japan-to-conduct-first-major-survey-on-racism-report ; http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201610300036.html ; https://dict.longdo.com/search/racism;  https://en.wikipedia.org/wiki/Racism ;  http://www.merriam-webster.com/dictionary/racism ;

Leave a Comment