222 views

ญี่ปุ่นต้องการขยายฐานทัพกองกำลังป้องกันตนเอง (SDF) ที่ประเทศจิบูติ


J at Djibuti

           แหล่งข่าวรัฐบาลญี่ปุ่นเผยว่า รัฐบาลมีแผนจะขยายฐานทัพที่ประเทศจิบูติเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นในการมีบทบาทรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ เช่น การลาดตระเวนเพื่อปราบปรามโจรสลัดในอ่าว Aden และชายฝั่งประเทศโซมาเลีย

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่า ความต้องการขยายฐานทัพของญี่ปุ่นก็เพื่อคานอิทธิพลของจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคแอฟริกา เพราะปัจจุบันญี่ปุ่นกับจีนแข่งขันกันขยายอิทธิพลในภูมิภาคนี้ โดยมีขนาดตลาดและทรัพยากรธรรมชาติเป็นผลประโยชน์ที่ดึงดูดใจ เช่นในปี 2015 จีนเพิ่มการให้ความช่วยเหลือมูลค่า 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเกษตรกรรม ตลอดจนการบรรเทาหนี้ให้แก่ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา ขณะที่ญี่ปุ่นได้ให้คำมั่นเพิ่มการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา และสาธารณสุข จำนวน 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

อนึ่ง ญี่ปุ่นได้ตั้งฐานทัพที่ประเทศจิบูติตั้งแต่ปี 2011 ขนาด 30 เอเคอร์ หรือ 0.12 ตร.กม. มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 180 คน เนื่องจากประเทศจิบูติเป็นพื้นฐานสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์สำคัญ เพราะติดกับทะเลแดง (Rea Sea) ซึ่งเป็นทางเข้า-ออกคลองสุเอซ (Suez Canal) จึงมีความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงทางทะเล-ของเส้นทางเดินเรือที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

แหล่งข่าวและที่มาภาพ : http://www.japantimes.co.jp/news/2016/10/13/national/politics-diplomacy/japan-expand-sdf-base-djibouti-counter-growing-chinese-influence/#.WANRs2Z95PY

Leave a Comment