193 views

ประธานาธิบดี Park ให้เตรียมการรองรับผู้แปรพักตร์จากเกาหลีเหนือ


กรุงโซล- ประธานาธิบดี Park Geun-hye ให้รัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมการรองรับผู้แปรพักตร์จากเกาหลีเหนืออย่างเพียงพอ โดยถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อการรวมชาติ และเป็นเรื่องเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรี ประธานาธิบดี Park ได้เน้นให้ช่วยเหลือชาวเกาหลีเหนือตระหนักถึงต้นทุนการพัฒนาขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์อันมหาศาลกับความยากจนของประชาชน เพื่อกดดันเกาหลีเหนือต่อไป
“ผู้แปรพักตร์จากเกาหลีเหนือได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งระดับผู้นำและประชาชนทั่วไป โดยมีแรงจูงใจจากความสิ้นหวังในการสร้างอนาคตเพื่อคนรุ่นลูก” ประธานาธิบดี Park กล่าว

“การหลั่งไหลมาของผู้แปรพักตร์ ดูเหมือนการรวมชาติจะมาถึงเร็ว และจัดการกับพวกเขาเพื่อทดลองการรวมชาติในที่สุด”

“เรามีเวลาไม่มาก ฉันร้องขอให้วงจรทางการเมืองได้กำหนดภารกิจ เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนให้เป็นภารกิจที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก และรวบรวมความเข้มแข็งของเราเพื่อเกาหลีและคนรุ่นลูก” ประธานาธิบดี Park กล่าว

แหล่งข่าว
Yonhap News.  (2016). Park calls for building sufficient capabilities to accept N.K. defectors.

 [Online].Available: http://english.yonhapnews.co.kr/national/2016/10/11/0301000000AEN20161011005451315.html.

Leave a Comment