1,060 views

ทำไมถึงมีโบสถ์คริสต์จำนวนมากในเกาหลี


โบสถต์โปรเตสเต้นท์ซบเซา แต่ความยึดมั่นในการเผยแพร่ศาสนาคงเดินหน้าต่อไป
Published : 2014-01-15 20:02
Updated : 2014-01-15 20:02

restmb_idxmake

อารอน ทัน สถาปนิกผู้มีชื่อเสียงของฮ่องกง ได้เคยอธิบายเกี่ยวกับกรุงโซลว่า เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยไม้กางเขน และดูเหมือนจะเป็นที่พอใจสำหรับผู้มาเยือนเกาหลี เมื่อมองไม้กางเขนบนยอดหลังคาโบสถ์ที่ตกแต่งด้วยสีแดงและสีขาวอันเป็นจุดเด่นของกรุงโซล
เกาหลีเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมคริสต์เตียนประมาณร้อยกว่าปีมาแล้วหลังจากที่สังคมถูกครอบงำด้วยลัทธิขงจื้อและศาสนาพุทธมานานจริงหรือ
ศาสตราจารย์ ชุง เบียงจูน แห่งมหาวิทยาลัยโซล จางชิน ในเมืองกวางจู จังหวัดเคียงจี กล่าวว่า การเข้าใจสถานะปัจจุบันของคริสต์โปรเตสเต้นท์ในเกาหลี สิ่งหนึ่งต้องพิจารณาถึงยุคของการเติบโตที่น่าตื่นเต้น เมื่อเกาหลีเคยเป็นมวลชนแห่งคริสต์เตียน และเอื่อยช้าลง
มันดูเหมือนโปรเตสเต้นท์ของเกาหลียังอยู่ในยุคการเจริญรุ่งเรือง ในช่วงที่ยาวนาน และยังคงผลิตผู้สอนศาสนาและสร้างโบสถ์ออกมามากมาย ที่สำคัญมีโบสถ์ขนาดเล็กจำนวนมากที่ดูแลการเงินเลี้ยงตัวเองอย่างยั่งยืน
นักสถิติของรัฐได้ระบุจำนวนโบสถ์โปรเตสเต้นท์ ว่าในปี 2012 มีถึง 77,000 แห่ง มากกว่าร้านสะดวกซื้อในประเทศซะอีก
โปรเตสเต้นท์ได้เข้ามาในประเทศเกาหลีประมาณ 130 ปี ที่ผ่านมาและเป็นศาสนาที่มีความนิยมลำดับที่ 2 รองจากศาสนาพุทธ ด้วยร้อยละ 18 ของคนเกาหลีนับถือโปรเตสเต้นท์ (น่าจะมากกว่าคือร้อยละ 30)
โบสถ์ได้รับการเลื่อมใสมากสำหรับคนเมืองที่ต้องการความสงบ และในชุมชนที่ทำงานด้วยความรีบเร่งอย่างย่านอุตสาหกรรม และความเป็นเมือง จำนวนโบสถ์เติบโตและถือว่าเป็นยุคแห่งการพุ่งตัวในระหว่าง คศ. 1960 – 1995
ผู้สอนศาสนาเป็นผู้จัดหาการบริหารการเงินเอง เป็นสิ่งที่ยากเย็นแต่เขามีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนี้ให้คงอยู่ต่อไป
โบสถ์เกาหลีนั้นผู้เลื่อมใสมุ่งมั่นสร้างขึ้นที่บ้านเองแต่สร้างบรรยากาศให้มีชิวิตชีวา และปัจจุบันได้เปิดหูเปิดตาสู่โลกภายนอก
ถ้ามองว่าการเผยแพร่ศาสนาเป็นเรื่องส่วนบุคคล และการขยายตัวของโบสถ์เป็นคำสำคัญสำหรับ โปรเตสเต้นท์ของเกาหลีที่ผ่านมา สมัยนิยมล่าสุดคือการทำงานแบบมิชชันนารี
เกาหลีเป็นเพียงประเทศเล็ก ๆ มีประชากร 50 ล้านคน แต่สามารถผลิตจำนวนมิชชันนารีมากเป็นอันดับที่สอง มากเกินกว่าแม้แต่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่มา : By Lee Sun-young (milaya@heraldcorp.com)
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20140115000985
บทวิเคราะห์ข่าว
ผู้เขียนได้เคยนำเสนอตัวเลขเกี่ยวกับศาสนาในประเทศเกาหลีว่า ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีจำนวนประชากรประมาณ 50 ล้านคน (2555) ประชากรมากกว่าครึ่งนับถือศาสนาคริสต์ คือ ร้อยละ 52 (โปรเตสแตนท์ ร้อยละ 46 โรมันคาทอลิกร้อยละ 39) นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 46 นับถือลัทธิขงจื๊อร้อยละ 1 และอื่นๆหรือไม่นับถือศาสนาใด ร้อยละ 1
ในจำนวนผู้นับถือศาสนาคริสต์ เกือบครึ่งหนึ่งเป็นนิกายโปรเตสแตนท์ นั่นคือประมาณเกือบ ร้อยละ 30 ของประชากรเกาหลี นับถือศาสนานิกายนี้ และเป็นที่สองรองจากศาสนาพุทธ และผู้นับถือศาสนานิกายนี้นับวันจะเพิ่มมากขึ้น มีนักวิชาการเคยวิเคราะห์ถึงการนับถือศาสนาในประเทศเกาหลีว่าในอนาคตประมาณ 20 ปีข้างหน้าคนเกาหลีจะนับถือศาสนาคริสต์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่นักวิชาการบางคนกลับมองว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้า คนเกาหลีส่วนใหญ่ จะไม่นับถือศาสนาใด ๆ เลย

Leave a Comment