253 views

นครหลวงโซลจับมือกับเมืองต่างๆของจีนเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น


imagesCARAIKSC

Published : 2014-01-28 17:04
Updated : 2014-01-28 17:04
ผู้ว่าการนครหลวงโซลกล่าวว่าจะมีความร่วมมือกับเทศบาลเมืองต่างๆของจีนในการยกระดับคุณภาพอากาศโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝุ่นละอองในอากาศจากประเทศเพื่อนบ้านมาร่วมด้วย
การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับเมืองต่างๆของจีนเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการแบ่งปันอากาศบริสุทธิ์ที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี และภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเมืองต่างๆของกรุงปักกิ่ง เซี้ยงไฮ้ เซินหยาง และเทียนจิน รวมถึงจังหวัดซานดง การจับมือร่วมกันในโอกาสต่อไปเป็นเมืองอุลาบาทา ของมองโกเลีย
จาง ฮุง แจ หัวหน้าภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมภาคส่วนนครหลวงโซล กล่าวว่า อย่างน้อยที่สุด 30 – 50 % ของฝุ่นละอองที่นี่มีกำเนิดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมฝุ่นละออง
พื้นฐานบน บันทึกความเข้าใจ (MOU) นครหลวงโซลจะมีหน่วยให้คำปรึกษาระหว่างประเทศร่วมกับเทศบาลของกรุงปักกิ่ง โดยมีนโยบายในการขยายกลุ่มที่มีความผลักดันให้ประสบความสำเร็จ
บันทึกความเข้าใจ (MOU) จะมีการลงนามกับนกรุงปักกิ่งประมาณเดือนมีนาคมนี้
ภายใต้แผนการใหม่ นครหลวงโซลตั้งเป้าหมายในการลดลงของค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่ 18 ไมโครกรัมต่อคิวบิตเมตรภายใน 10 ปี ซึ่งค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 25 ไมโครกรัมต่อคิวบิตเมตร
นครหลวงโซลแจ้งเตือนภัยเรื่องฝุ่นละอองอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เมื่อความเข้มข้นของชั้นบรรยากาศอยู่ในระดับวัตถุอนุภาคสารพิษที่มากเกินควรกว่า 85 ไมโครกรัมต่อคิวบิตเมตร

ที่มา : By Lee Hyun-jeong (rene@heraldcorp.com)
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20140128001055
บทวิเคราะห์ข่าว
ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอากาศ หรือมลพิษทางอากาศ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามมากับการขยายตัวของเมือง เมืองใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น มลพิษทางน้ำ ขยะ หรือมลพิษทางอากาศ จะตามมากับการขยายตัวของเมือง เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายประเทศมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการแก้ไขไม่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
สาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย การที่ประเทศเกาหลีมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมอย่างมากในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา และมีเมืองใหญ่ๆ เกิดขึ้นหลายเมือง รวมทั้งการที่มีประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ประเทศเกาหลี จำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการของเสีย การรักษาแหล่งน้ำให้สะอาด การควบคุมมลพิษทางอากาศ เพื่อช่วยให้ความเจริญพัฒนาควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนามีความยั่งยืน
นอกจากการแก้ไขปัญหาในประเทศแล้ว รัฐบาลเกาหลีได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แผ่ขยายมาจากประเทศเพื่อนบ้านคือปัญหาฝุ่นละอองจากประเทศจีน จึงได้มีการเจรจาในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้ปัญหาอากาศเป็นพิษจะได้ไม่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ

Leave a Comment