188 views

ญี่ปุ่น-เมียนมา กระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง


Japan-Myanmar military cooperation

             Tomomi Inada รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น ได้หารือร่วมกับ พล.ท. Sein Win รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมียนมา ในประเด็นการกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศ ครั้งการเยือนญี่ปุ่นในเดือนกันยายน 2016

โดยญี่ปุ่นจะสนับสนุนเมียนมาในการยกระดับขีดความสามารถทางการทหาร และให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนทหารเพื่อมาศึกษาต่อที่ National Defense Academy ที่ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนระหว่างทหาร ซึ่งรัฐมนตรี Inada ให้เหตุผลถึงการสนับสนุนความร่วมมือนี้ว่า เสถียรภาพและการพัฒนาของเมียนมามีความจำเป็นต่อการปกป้องเส้นทางทะเลและหลักนิติรัฐ นอกจากนี้ ระหว่างการหารือทั้งสองฝ่ายได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้และจีนตะวันออกในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม มูลนิธิ Nippon Foundation เป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนระดับทหาร โดยมีนายทหารระดับสูงของเมียนมา 10 ท่าน เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคณะที่ 3 นับตั้งแต่เมียนมาปกครองด้วยรัฐบาลพลเรือนภายใต้การนำของ Aung San Suu Kyi ในเดือนมีนาคม

การดำเนินนโยบายเชิงรุกด้านความมั่นคงของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe มีเป้าหมายเพื่อคานอำนาจและอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งการสร้างแนวร่วมต่อประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ การกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงจึงเป็นแนวทางการทูตใหม่ของญี่ปุ่นในปัจจุบัน

แหล่งข่าว : http://the-japan-news.com/news/article/0003231219

http://www.janes.com/article/64063/japan-myanmar-agree-to-deepen-security-co-operation

ที่มาของภาพ : http://www.nippon-foundation.or.jp/en/news/articles/2016/44.html

Leave a Comment