145 views

นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe มีแผนจะเดินทางเยือนอิหร่าน


Rouhani-Shinzo-Abe-680x360

           นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ได้หารือนอกรอบกับประธานาธิบดี Hassan Rouhani ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ณ นคร New York โดยได้แสดงความต้องการที่จะเดินทางเยือนอิหร่านเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ และร่วมมือสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจซึ่งภาคเอกชนญี่ปุ่นกำลังให้ความสนใจเข้าไปลงทุนในอิหร่านเพิ่มขึ้น

ญี่ปุ่นได้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านในเดือนมกราคม 2016 หลังชาติตะวันตกยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านในปี 2015 และญี่ปุ่นกับอิหร่านได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจญี่ปุ่นในการเข้าถึงตลาดอิหร่าน ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นของภาคธุรกิจต่างประเทศที่มองเห็นความสำคัญและผลประโยชน์ของการค้าและการลงทุนในอิหร่าน

นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังคาดหวังว่า ความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปในทางที่ดีระหว่างญี่ปุ่นกับอิหร่าน จะช่วยให้อิหร่านยุติความร่วมมือด้านการทหารกับเกาหลีเหนือ โดยเฉพาะการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่อิหร่านได้อ้างว่า ประธานาธิบดี Rouhani ได้กล่าวว่า การพัฒนาอาวุธทำลายล้างสูงจะทำให้โลกไร้เสถียรภาพ

ความต้องการเดินทางเยือนอิหร่านแสดงถึงการดำเนินนโยบายเชิงรุกของนายกรัฐมนตรี Abe ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง ในฐานะที่อิหร่านเป็นประเทศผู้ผลิตปิโตรเลียมรายใหญ่ของโลก มีกำลังซื้อ และยังมีพื้นที่ให้ญี่ปุ่นเข้าไปลงทุน ในด้านการเมืองอิหร่านเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเกาหลีเหนือ ซึ่งญี่ปุ่นหวังว่า ความสัมพันธ์อันดีระหว่างญี่ปุ่นกับอิหร่านจะช่วยให้อิหร่านยุติความร่วมมือด้านการทหารกับเกาหลีเหนือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงและเสถียรภาพในเอเชียตะวันออก

แหล่งข่าว : https://www.japantoday.com/category/politics/view/abe-says-he-is-willing-to-visit-iran

ที่มาของภาพ : http://theiranproject.com/blog/2016/09/22/photos-irans-rouhani-meets-japanese-counterpart/

Leave a Comment