202 views

นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe สัญญาให้เงินช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยจำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ


abeban

                วันที่ 20 กันยายน นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ให้คำมั่นว่าจะให้เงินช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยจำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในที่ประชุมสุดยอดด้านผู้ลี้ภัย (U.S. led Summit on Refugees) ที่นคร New York ซึ่งเมื่อรวมกับเงินช่วยเหลือของ 50 ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้และให้คำมั่นจะให้เงินช่วยเหลือ ทำให้กองทุนเพื่อมนุษยธรรมในปี 2016 มียอดสะสมมากกว่าปี 2015 ถึง 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อีกทั้งนายกรัฐมนตรี Abe ได้กล่าวว่า ญี่ปุ่นจะให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ของญี่ปุ่น เช่น การช่วยเหลือด้านการฝึกอบรมและการศึกษาแก่ผู้ลี้ภัยสงคราม การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนชาวซีเรียจำนวน 150 คน โดยหวังให้เยาวชนเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูประเทศของตน นายกรัฐมนตรี Abe ยังได้เรียกร้องให้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการศึกษาและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพ

ก่อนหน้านั้น นายกรัฐมนตรี Abe ได้ประกาศให้เงินช่วยเหลือเพื่อจัดการวิกฤตผู้อพยพจำนวน 2,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ระยะเวลา 3 ปี ในที่ประชุมสุดยอดด้านผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นการประชุมนอกรอบของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ขณะที่ในปีที่แล้ว ญี่ปุ่นได้ให้เงินช่วยเหลือจำนวน 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวซีเรียและอิรัก อย่างไรก็ตามแม้ว่า ญี่ปุ่นจะเป็นประเทศผู้บริจาครายใหญ่ด้านการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย แต่ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เปิดรับผู้อพยพน้อยมาก

การดำเนินนโยบายของนายกรัฐมนตรี Abe แสดงถึงความต้องการมีบทบาทนำด้านการช่วยเหลือมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ประเด็นความมั่นคงของมนุษย์เป็นวาระสำคัญของประชาคมระหว่างประเทศตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 21 รวมถึงการส่งเสริมค่านิยมสากลในฐานะปัจจัยสำคัญของการแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆ อย่างยั่งยืน

แหล่งข่าว : https://www.japantoday.com/category/politics/view/japan-pledges-2-8-billion-in-refugee-aid-over-three-years

ที่มาของภาพ : https://www.japantoday.com/category/politics/view/abe-pledges-100-mil-in-aid-for-refugees-at-u-s-led-summit

Leave a Comment