232 views

ญี่ปุ่น-ไทย จับมือเป็นหุ้นส่วนสนับสนุนธุรกิจ Startup


 

รัฐบาลญี่ปุ่นและไทยกำลังมีนโยบายสนับสนุนธุรกิจเกิดใหม่ (startup) ของประเทศของพวกเค้า ในการขยายกิจการและสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆ โดยการจัดตั้ง Japan-Thailand Innovation Support Network หรือ JTIS  เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา โดยรัฐบาลญี่ปุ่นและไทยจะพิจารณากฎระเบียบที่จำเป็น และการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หลังจากได้รับเสียงสะท้อนกลับจากภาคเอกชน

องค์กรที่จัดตั้งขึ้นนี้จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ความเชื่อมโยงธุรกิจ startup ระหว่างญี่ปุ่นกับไทย การร่วมมือระหว่าง startup และบริษัทขนาดใหญ่ รวมทั้งการรวมกลุ่มระหว่างกัน ในการนี้ ได้มีธุรกิจ startup จำนวน 10 บริษัท และบริษัทขนาดใหญ่กว่า 20 บริษัท ของทั้งฝ่ายญี่ปุ่นและไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ และบริษัท สยามซีเมนต์ กรุ๊ป) ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก องค์กรส่งเสริมธุรกิจ startup ที่ใหญ่ที่สุดจะให้ความร่วมมือด้วยเช่นกัน

เนื่องจากในปัจจุบัน ธุรกิจและบริการที่เกิดใหม่ต่างๆได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในกลุ่มประเทศเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา รัฐบาลของทั้งสองประเทศต่างมีความหวังว่า การเติบโตของกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีการเติบโตมากขึ้น ในประเทศไทยนั้น การพัฒนาธุรกิจ startup กำลังเป็นเรื่องท้าทาย และรัฐบาลไทยมีเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ความรู้อย่างเข้มข้น (intensive industry)

นาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ได้เน้นย้ำโอกาสทางธุรกิจสำหรับบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทไทย เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นาย Seko ได้เสนอกรอบความร่วมมือสำหรับญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างญี่ปุ่นกับไทยจะเป็นตัวอย่างแรกของความร่วมมือ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นจะอำนวยความสะดวกให้ความเป็นหุ้นส่วนมีมากขึ้น

 

แหล่งข่าว : http://asia.nikkei.com/Japan-Update/Japanese-Thai-partnership-to-nurture-startups?n_cid=NARAN012

Leave a Comment