252 views

ญี่ปุ่นกระชับความร่วมมือกับแอฟริกาทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ


 

ticad

นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe เดินทางเยือนประเทศเคนย่าในวันที่ 27 ส.ค. เพื่อเข้าร่วมประชุม Tokyo International Summit on African Development (TICAD) มีผู้นำประเทศเข้าร่วมกว่า 35 คน ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดประชุมนอกประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความร่วมมือด้านการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นกับแอฟริกา ในการนี้ นายกรัฐมนตรี Abe ได้ให้คำมั่นว่า ภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่นจะร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาแอฟริกาทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา และสาธารณสุข รวมงบประมาณราว 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตลอดระยะเวลา 3 ปี มี African Development Bank เป็นหุ้นส่วนสำคัญ ส่วนหนึ่งของเงินจำนวนดังกล่าวจะนำไปพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าหลายโครงการเพื่อเพิ่มปริมาณไฟฟ้าให้ได้ 2,200 เมกะวัตต์ ทั่วแอฟริกา รวมทั้งนำไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น ครูด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประมาณ 20,000 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดอีกราว 20,000 คน

นอกจากนี้ ผู้นำทั้งสองฝ่ายเห็นชอบกับการร่วมมือเพื่อต่อสู้กับภัยก่อการร้าย และย้ำถึงการสร้างความมั่นคงทางทะเลด้วยการจัดการภัยคุกคาม เช่น ปัญหาโจรสลัด การทำประมงผิดกฎหมาย อาชญากรรมทางทะเลอื่นๆ เป็นต้น

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติน้อยจึงให้ความสนใจกระชับความร่วมมือกับแอฟริกา ซึ่งยังคงอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและแร่ธาตุหายาก อันเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมชั้นสูง อีกทั้งแอฟริกายังเป็นภูมิภาคที่จำเป็นต้องพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับการเสริมสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยข้อริเริ่ม Partnership for Quality Infrastructure ของนายกรัฐมนตรี Abe อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้นจากประเทศมหาอำนาจและประเทศยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจที่มีความต้องการเดียวกันกับญี่ปุ่น โดยเฉพาะจีนที่มีการดำเนินการเชิงรุกอย่างหนักเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับแอฟริกา เช่น ในปี 2015 ญี่ปุ่นมีการลงทุนโดยตรงในแอฟริกาทั้งหมด 1,240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่จีนมีการลงทุนเฉพาะโครงการขุดเจาะน้ำมันใน Equatorial Guinea ในเดือน เม.ย. ด้วยงบประมาณ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

แหล่งข่าวและที่มาภาพ : http://www.japantoday.com/category/politics/view/japan-africa-vow-to-fight-terrorism-stress-rule-based-order-at-sea

 

 

Leave a Comment