488 views

รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน ประชุมร่วมที่ญี่ปุ่น


3FM meeting

นาย Fumio Kishida รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น นาย Yun Byung-Se รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ และนาย Wang Yi รัฐมนตรีต่างประเทศจีน จะประชุมหารือร่วมกันที่ญี่ปุ่นในวันพุธ 25 ส.ค. โดยประเด็นหารือที่ได้รับความสนใจคือ ข้อพิพาทเหนือดินแดนและการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐฯ ตลอดจนประเด็นการพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ

ข้อพิพาททางดินแดนเป็นประเด็นหลักที่สร้างความตึงเครียดในภูมิภาคทั้งกรณีการอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะ Senkaku/Diaoyu ระหว่างญี่ปุ่นกับจีน ซึ่งในช่วงต้นเดือน ส.ค. ได้ทวีความตึงเครียดมากขึ้น เนื่องจากพบว่าเรือสัญชาติจีนกว่า 30 ลำ ได้เข้ามาในบริเวณน่านน้ำหมู่เกาะพิพาท ญี่ปุ่นจึงได้ประท้วงทางการทูตกว่า 30 ครั้ง และข้อพิพาทเหนือเกาะ Takeshima/Dokdo ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ส.ส. เกาหลีใต้ ประมาณ 10 คน เดินทางเยือนเกาะพิพาทดังกล่าว

ประเด็นต่อมาคือ การติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐฯ ในเกาหลีใต้ สหรัฐฯและเกาหลีใต้เห็นชอบติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธแบบ THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) โดยอ้างว่าเป็นการปกป้องผลประโยชน์จากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ ซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่จีน เพราะจีนถือว่าระบบป้องกันขีปนาวุธดังกล่าวเป็นภัยคุกคามจีนโดยตรง

สำหรับประเด็นการพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ นักวิเคราะห์เชื่อว่า จะไม่มีความคืบหน้าอย่างที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต้องการ เพราะขาดแรงกดดันจากจีนซึ่งเป็นพันธมิตรของเกาหลีเหนือ

แม้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสามประเทศเต็มไปด้วยข้อพิพาทและความไม่ลงรอยทางการเมืองและความมั่นคง แต่ในอีกทางหนึ่งทั้งสามชาติเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่สำคัญ เกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในยามที่เศรษฐกิจโลกกำลังซบเซา ดังนั้นการหารือร่วมสามฝ่ายระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศจึงเป็นช่องทางสำคัญที่ทั้งสามชาติใช้ปรับความเข้าใจระหว่างกัน

แหล่งข่าว : http://www.japantoday.com/category/politics/view/japan-china-s-korea-foreign-ministers-to-meet-on-wednesday

ที่มาของภาพ : http://www.japantoday.com/category/picture-of-the-day/view/down-to-business

Leave a Comment