237 views

ญี่ปุ่น อาเซียน หารือความร่วมมือใหม่ด้านธุรกิจ


20160806_japan-asean_article_main_image

 รัฐมนตรีของญี่ปุ่นและประเทศอาเซียน ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ที่นครหลวงเวียงจันทร์

ที่มาภาพ :  http://asia.nikkei.com

ด้วยความช่วยเหลือจากภาคอุตสาหกรรม และเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะทำงานร่วมกันในการพัฒนาภาคบริการและอุตสาหกรรมใหม่ๆ ภาคการแพทย์ การขนส่ง และธุรกิจอื่นๆ ของญี่ปุ่น มีความหวังว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นใหม่นี้ จะเป็นโอกาสในขายสินค้าให้กับกลุ่มคนชั้นกลางที่จำนวนมากขึ้นในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ได้นำเสนอแนวคิดนี้ระหว่างการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจจากญี่ปุ่นและอาเซียน ซึ่งรัฐมนตรีของอาเซียนต่างให้การตอบรับแนวคิดนี้ ตามแผนการฉบับร่าง หอการค้าญี่ปุ่นด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม และองค์กรส่งเสริมอุตสาหกรรมของอาเซียน จะรวบรวมข้อเรียกร้องจากภาคธุรกิจ และจะทำหน้าที่เป็นผู้จับคู่ธุรกิจ (matchmakers) แต่ละประเภท นอกจากนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมยังเรียกร้องให้มีการผ่อนคลายกฎระเบียบ และขั้นตอนของราชการอื่นๆด้วยเช่นกัน

เงินทุนสนับสนุนความร่วมมือนี้ ไม่เพียงมาจากรัฐบาลเท่านั้น แต่เครือข่ายบริษัทด้านวัตกรรมของญี่ปุ่น และบริษัทเทมาเส็ก โฮลดิ้ง ของสิงคโปร์ จะให้การสนับสนุนความพยายามนี้ด้วย กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นคาดหวังว่า ความร่วมมือนี้จะช่วยสร้างการบริการใหม่ในหลายด้าน เช่น อี-คอมเมิร์ซ ยา การแพทย์ และการดูแลรักษาพยาบาล โดยการใช้ประโยชน์จากความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีการควบคุมระยะไกล (remote-control technologies) และความเชี่ยวชาญของญี่ปุ่น

แหล่งข่าว : http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/Japan-ASEAN-arrange-for-new-cooperative-business-ties

 

Leave a Comment