222 views

ญี่ปุ่น*ไต้หวัน: ความตกลงสิทธิประมงฯ


 

ข่าว_การเจรจาของคณะกรรมการร่วมประมงไต้หวัน-ญี่ปุ่นครั้งที่ 3 ได้มีการจัดทำระเบียบหลักปฏิบัติการทำประมงในเขตน่านน้ำประมงภายใต้ความตกลงสิทธิประมงไต้หวัน-ญี่ปุ่น โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเป็นพิเศษในแง่ของความร่วมมือในเขตน่านน้ำและการปฏิบัติตามกฎหมายในเขต 3 เหลี่ยมทางทิศเหนือของหมู่เกาะปาฉงซาน (八重山) หรือ Sakishima Islands โดยใช้วิธีการ “แบ่งช่วงเวลาและแบ่งเขต” “แจ้งเหตุระหว่างกัน” “ไม่ขับไล่เรือประมงของอีกฝ่าย วาดเส้นเขตน่านน้ำในการทำประมงของแต่ละฝ่าย” เพื่อให้เรือประมงของทั้งสองฝ่ายสามารถทำประมงร่วมกันได้ (http://bit.ly/1foTeKo) *** แก้ไขปรับปรุง ครั้งล่าสุด _เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2557 ***

วิเคราะห์_“Let us move from the era of confrontation to the era of negotiation.” (Richard M. Nixon)

การเจรจาต่อรอง (Negotiation) เป็นการใช้อำนาจจากการต่อรองอย่างเป็นทางการ เพื่อการยอมรับและความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอที่ได้ทำการเจรจากัน หรือเป็นขั้นตอนที่สองฝ่ายขึ้นไปมีการต่อรองกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อเสนอ หรือเป็นการประชุมเพื่อค้นหาข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน หรือเป็นขั้นตอนของการตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งเป็นการหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่ายขึ้นไป โดยใช้สันติวิธี เน้นไปที่การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ และลดเงื่อนไขกันบ้าง จนหาข้อยุติปัญหาและข้อขัดแย้งได้

“All diplomacy is a continuation of war by other means.” (Zhou Enlai )

การตกผลึกของผลประโยชน์ชาติทางทะเล …  การเจรจาสิทธิประมงระหว่างไต้หวันกับญี่ปุ่นซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า 17 ปี ผ่านการเจรจามาถึง 16 ครั้ง ในที่สุดก็สามารถลงนามความตกลงระหว่างกันได้เมื่อราวกลางปี 2556 ซึ่งประธานาธิบดีหม่า อิงจิ่ว ผู้นำไต้หวัน ระบุว่า ความตกลงสิทธิประมงระหว่างกันของทั้งสองประเทศ ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากสังคมนานาชาติเป็นอย่างมาก เพราะลดความขัดแย้งด้านการประมง และเป็นการสร้างแบบอย่างให้แก่แผนสันติภาพในทะเลจีนตะวันออกด้วย (http://bit.ly/Lc3tbC)

“Diplomacy: the art of restraining power.” (Henry A. Kissinger )

ทั้งนี้ เหตุผลที่รัฐบาลญี่ปุ่นยินยอมให้ไต้หวันในประเด็นสิทธิประมงดังกล่าว อาจเนื่องมาจาก 1) ความตึงเครียดในประเด็นเกาะเตี้ยวอวี๋ไถระหว่างญี่ปุ่นกับจีนแผ่นดินใหญ่ที่นับวันรุนแรงยิ่งขึ้น ฝ่ายญี่ปุ่นวิตกว่า ไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่อาจจะจับมือกัน  ญี่ปุ่นจึงต้องยอมถอยให้แก่ไต้หวันก้าวหนึ่ง เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับญี่ปุ่น และ 2)  รัฐบาลของประธานาธิบดีหม่า อิงจิ่ว ได้ประกาศชัดแจ้งว่า จะไม่จับมือกันแก้ไขปัญหาเกาะเตี้ยวอวี๋ไถ ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นว่าเป็นโอกาสเหมาะที่จะยอมอ่อนข้อให้แก่ไต้หวันในเรื่องนี้ พร้อมทั้งเกลี้ยกล่อมให้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย จนสามารถตกลงกับไต้หวันได้ (http://bit.ly/1foVu4f)

“My guiding principle is that prosperity can be shared. We can create wealth together. 

The global economy is not a zero-sum game.”(Julia Gillard)

ผลลัพธ์ การเจรจาของคณะกรรมการร่วมประมงไต้หวัน-ญี่ปุ่นครั้งที่ 3 (เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2557) _ทั้งสองฝ่ายสามารถทำประมงร่วมกันได้  ภายใต้เงื่อนไข…

(http://bit.ly/1foTeKoในระเบียบเขตน่านน้ำร่วมมือประมงระหว่างกันในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ปี 2557นี้จะอยู่ในเขตน่านน้ำระหว่างเส้นรุ้งที่ 26 องศาเหนือ (รูป 2) โดยเรือประมงของทั้งสองฝ่ายสามารถทำประมงได้ในบริเวณด้านทิศเหนือของเส้นรุ้งดังกล่าวตามรูปแบบการทำประมงของฝ่ายญี่ปุ่น (ญี่ปุ่นมีรูปแบบการประมงคือ 4 ไมล์ทะเลต่อเรือ 1 ลำ และขึงเชือกทิศเหนือและใต้ ) ส่วนทางด้านทิศใต้ของเส้นรุ้ง 26 เหนือให้ทำประมงในรูปแบบของฝ่ายไต้หวัน(ไต้หวันจะทำประมงแบบ 1ไมล์ทะเลต่อเรือ 1ลำและขึงเชือกทิศตะวันออกและตะวันตก)

ขณะที่ในเขตน่านน้ำหมู่เกาะปาฉงชาน (八重山) หรือ Sakishima Islands  ซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมคว่ำ ในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมปี2557นี้ เขตน่านน้ำระหว่างเส้นรุ้งที่ 25.10 องศาเหนือไปทางใต้กับเส้นแวงที่ 124 องศาตะวันออก เมื่อฝ่ายญี่ปุ่นประสงค์จะทำประมงในแถบนี้ให้แจ้งให้ฝ่ายไต้หวันทราบล่วงหน้า ซึ่งฝ่ายไต้หวันจะแจ้งให้ชาวประมงไต้หวันทราบทำประมงในรูปแบบของญี่ปุ่น สำหรับเขตน่านน้ำอื่นๆให้ทำประมงในรูปแบบวิธีการของฝ่ายไต้หวัน 

 “Let us move from the era of confrontation to the era of negotiation.” (Richard M. Nixon)

แหล่งข้อมูล http://bit.ly/1hCkBBYhttp://bit.ly/1foTeKo; http://bit.ly/L84yR2;  http://bit.ly/1foVu4f;  http://bit.ly/1bxqxIahttp://bit.ly/1i9MzpA

Leave a Comment