215 views

จีนมั่นใจเศรษฐกิจดีกว่าสหรัฐฯ กับญี่ปุ่น


สถานีวิทยุ CRI ของทางการจีน รายงานว่า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมนี้ ศูนย์สำรวจพิว ซึ่งเป็นองค์กรสำรวจประชามติภาคเอกชนสหรัฐฯ เผยว่า ประชาชนในสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และหลายประเทศในสหภาพยุโรปล้วนมองเศรษฐกิจของประเทศตนในแง่ลบ ส่วนจีน อินเดีย และออสเตรเลียกลับมองเศรษฐกิจภายในประเทศในแง่บวก

ผู้ตอบแบบสำรวจจากสหรัฐฯ นั้น มี 44% เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศไม่ได้เลวร้าย โดยอัตราดังกล่าวได้เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับปี 2009 แต่ยังต่ำกว่าปี 2007 ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

แม้ว่าอัตราเติบโตของเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวภายใน 5 ปี แต่มี 87% เห็นว่าเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มดี ส่วนผู้ตอบแบบสำรวจจากอินเดียและออสเตรเลียกว่า 80% และ 57% ต่างเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศตนพัฒนาในแง่ดี

ประชาชนญี่ปุ่นไม่มีความมั่นใจต่อเศรษฐกิจ มีเพียง 30% มองเศรษฐกิจในแง่ดี นับเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาที่ชาวญี่ปุ่นมองเศรษฐกิจญี่ปุ่นในแง่ลบ

ผลสำรวจฉบับนี้ ได้สำรวจ 20,132 คนจาก 16 ประเทศระหว่างวันที่ 4 เมษายนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม

 

แหล่งข่าว: http://thai.cri.cn/247/2016/08/11/63s244934.htm

Leave a Comment