218 views

ญี่ปุ่นสนใจโครงการสร้างเส้นทางรถไฟกรุงเทพฯ-เชียงใหม่


 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวหลังจากการประชุมกับนาย Keiichi Ishii รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยว ที่กระทรวงคมนาคมของไทย ถ.ราชดำเนินนอก เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมาว่า ญี่ปุ่นให้ความสนใจในโครงการสร้างเส้นทางรถไฟกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ซึ่งเชื่อมต่อกับเส้นทาง East-West corridor ที่ครอบคลุมจ.กาญจนบุรี กรุงเทพมหานคร อ.อรัญประเทศของจ.สระแก้ว และอ.แหลมฉบังในจ.ชลบุรี

การก่อสร้างจะมี 2 ระยะ ระยะที่ 1 คือ รถไฟเชื่อมต่อกรุงเทพฯไปยังพิษณุโลก และระยะที่ 2 คือ จากพิษณุโลกไปเชียงใหม่ โดยนาย Ishii กล่าวว่า รถไฟหัวกระสุนของญี่ปุ่นมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจน ในแง่ของความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ และระบบรถไฟที่ญี่ปุ่นนำเสนอนั้นมีต้นทุนต่ำไม่เพียงแค่ในช่วงแรก แต่รวมถึงการบำรุงรักษาตลอดวัฏจักรชีวิตของระบบทั้งหมด

นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้สอบถามญี่ปุ่นเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา ซึ่งการศึกษาจะได้ข้อสรุปในเดือนพฤศจิกายนนี้ และขอให้ญี่ปุ่นศึกษาวิธีการปรับปรุงสถานีรถไฟกลางบางซื่อ ให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งเชิงพาณิชย์ในกรุงเทพฯ และศึกษาเส้นทางเดินรถไฟ East-West Corridor การให้ข้อเสนอแนะที่จะส่งเสริมการทำธุรกิจตลอดเส้นทาง รวมถึงการจัดฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยี และการบำรุงรักษาให้กับช่างเทคนิคของไทย

 

แหล่งข่าว : http://www.bangkokpost.com/news/transport/1054761/thailand-plumps-for-japanese-bullet-train-model.

 

Leave a Comment