262 views

ญี่ปุ่นขอให้ช่วยสกัดการขยายอิทธิพลทางทหารในเอเชีย


ญี่ปุ่นวอนโลกสกัดกั้นการขยายตัวทางทหารในเอเชีย เพื่อเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคที่จะทำให้เกิดหายนะทางเศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะ ผู้นำญี่ปุ่น กล่าวสุนทรพจน์ครั้งสำคัญในเวทีการประชุมเวิลด์ อิโคโนมิค ฟอรั่ม ที่เมืองดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา เรียกร้องให้นานาชาติสนับสนุนฝ่ายญี่ปุ่น ในความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งกับจีนขึ้น ในเรื่องข้อพิพาททางเขตแดนในทะเลจีนตะวันออก

นายอาเบะ ระบุว่า โลกจำเป็นต้องจำกัดการขยายทหารในเอเชีย ไม่เช่นนั้นเรื่องนี้อาจจะมีการขยายกำลังเพิ่มมากขึ้น จนตรวจสอบไม่ได้ ซึ่งหากสันติภาพ และเสถียรภาพของเอเชียตกอยู่ในภาวะสั่นคลอน ก็จะส่งผลกระทบต่อโลกที่เหลือเป็นวงกว้าง ผู้นำญี่ปุ่นย้ำด้วยว่า ผลตอบแทนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียจะต้องไม่สูญเสียไป เพราะการขยายตัวทางทหาร

แม้ว่านายอาเบะจะไม่ได้กล่าวถึงจีนอย่างชัดเจน แต่เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นขยายความถ้อยแถลงของเขาว่าเป็นเสียงเตือนต่อผู้ร่วมประชุมที่มีอิทธิพล ถึงมุมมองของญี่ปุ่นในเรื่องที่ว่า จีนกำลังเพิ่มความพยายามที่จะระรานญี่ปุ่นและประเทศเพื่อนบ้าน

แหล่งที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. ญี่ปุ่นวอนโลกสกัดขยายทหารในเอเชีย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/world/20140123/558068/ญี่ปุ่นวอนโลกสกัดขยายทหารในเอเชีย.html[25/01/14]

วิเคราะห์ข่าว – การที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโสะ อาเบะหยิกยกเอาเรื่องความมั่งคงในภูมิภาคขึ้นมากล่าวในการประชุม World Economic Forum ครั้งนี้ เป็นประเด็นที่น่าแปลกใจไม่น้อย เนื่องจากว่าวัตถุประสงค์ของการประชุมนั้นต้องการให้ผู้นำทางการเมืองและทางเศรษฐกิจทั้งจากภาครัฐและเอกชนของประเทศต่างๆ แสดงทัศนวิสัยทางด้านเศรษฐกิจของโลก แต่นายอาเบะกลับนำเอาประแด็นความมั่นคงเข้ามาพาดพิงและชี้ให้เห็นว่าการขยายตัวทางทหารในเอเชียจะบั่นทอนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจของเอเชีย โดยความเสียหายทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นย่อมจะสร้างความกังวลใจให้แก่ญี่ปุ่น เนื่องจากเศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังเริ่มฟื้นตัวจากการผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ตลอดจนอาจส่งผลกระทบต่อความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นแหล่งการค้าและการลงทุนของญี่ปุ่นด้วย  ด้วยเหตุดังกล่าว ญี่ปุ่นจึงพยายามส่งเสียงเรียกร้องในเวทีนานาชาติ เพื่อให้นานาชาติช่วยจับตามองและกดดันจีนซึ่งกำลังขยายอิทธิพลทางความมั่นคงทะเลไม่ให้ดำเนินกิจกรรมทางทหารตามอำเภอใจมากเกินไป

SWITZERLAND-DAVOS-ECONOMY

 

ขอบคุณภาพจาก http://www.manager.co.th/around/ViewNews.aspx?NewsID=9570000008923

Leave a Comment