245 views

เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ 2 ลูก ตกลงในทะเลตะวันออก


ทางการเกาหลีใต้ประกาศเช้าวันนี้ว่า เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธ 2 ลูกจากจังหวัด Hwanghaenam-do ตกลงในทะเลตะวันออกและขีปนาวุธลูกหนึ่งได้เกิดการระเบิดภายหลังการยิงไม่นาน

แหล่งข่าวด้านการทหารของเกาหลีใต้กล่าวว่าขีปนาวุธ 2 ลูกน่าจะเป็นชนิด Nodong ซึ่งหนึ่งในนั้นลอยไปไกลราว 1,000 กิโลเมตร กระทรวงความมั่นคงเกาหลีใต้แจ้งเตือนว่าเกาหลีเหนืออาจจะยิงขีปนาวุธเพิ่มอีก ซึ่งเป็นปฏิกิริยาต่อการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD ของเกาหลีใต้และการซ้อมรบประจำปีของเกาหลีใต้-สหรัฐอเมริกา Ulchi Freedom Guardian ที่จะมีขึ้นในกลางเดือนนี้

ทั้งนี้ขีปนาวุธลูกหนึ่งได้ไปตกลงในเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นซึ่งอยู่ห่างออกไปทางฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่น 250 กิโลเมตรเป็นครั้งแรกด้วย นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่าเป็นการกระทำที่ไม่สามารถทนได้

แหล่งข่าว

Kim Hyun-bin, Arirang News. (2016). N. Korea fires two ballistic missiles into East Sea: S. Korean military. [Online].Available: http://www.arirang.com/News/News_View.asp?nseq=193973

Leave a Comment