227 views

อัตราว่างงานของญี่ปุ่นเดือนมิถุนายนลดลงร้อยละ 3.1 ดีที่สุดในรอบ 21 ปี


 

ข้อมูลจากกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นระบุว่า อัตราการว่างงานของญี่ปุ่นประจำฤดูกาลลดลงร้อยละ 3.1 ในเดือนมิถุนายนจากเดือนก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการว่างงานในระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 21 ปีที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ของรัฐบาลแสดงให้เห็นว่า บริษัทต่างๆมีความเต็มใจที่จะจ้างคนมากขึ้นในภาวะที่ตลาดแรงงานตึงตัว

นอกจากนี้ ตัวเลขอัตราว่างงานของญี่ปุ่นในรอบ 3 เดือนปรับตัวดีขึ้น โดยอยู่ที่อัตรา 1.37 (อัตราส่วน 1.37 หมายถึงมีงาน 137 ตำแหน่ง สำหรับผู้หางาน 100 คน) ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 1991

ข้าราชการญี่ปุ่นกล่าว “สถานการณ์การจ้างงานยังคงมีแนวโน้มที่ดีขึ้น” เพราะอัตราการว่างงานล่าสุดเป็นตัวเลขต่ำสุดนับตั้งแต่กรกฎาคม 1995 อัตราการว่างงานของผู้ชายลดลงร้อยละ 0.2 คืออยู่ที่ร้อยละ 3.2 ในขณะที่อัตราว่างงานของผู้หญิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 คืออยู่ที่ร้อยละ 3.0 จำนวนคนว่างงานที่เพิ่มขึ้นประจำฤดูกาลปรับตัวร้อยละ 1.9 คืออยู่ที่ 2.08 ล้านคน จำนวนแรงงานเพิ่มขึ้น 470,000 คน เป็น 64.56 ล้านคน

ทั้งนี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิการที่เพิ่มมากขึ้นทำให้จำนวนงานเพิ่มมากขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ขณะที่อุตสาหกรรมด้านการก่อสร้างมีแนวโน้มลดลง

 

แหล่งข่าว : http://www.japantimes.co.jp/news/2016/07/29/business/economy-business/japans-jobless-rate-hit-21-year-low-3-1-june/#.V563Kbh97IU

http://asia.nikkei.com/Japan-Update/Japan-jobless-rate-falls-to-3.1-in-June

 

Leave a Comment