247 views

Fumio Kishida รมว. กต. ญี่ปุ่น ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่นครหลวงเวียงจันทน์


Kishida at Ventiane

สำนักข่าว Kyodo News ได้เสนอข่าวเกี่ยวกับบทบาทของนาย Fumio Kishida รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่นครหลวงเวียงจันทร์ เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2016 ซึ่งนาย Kishida ได้เรียกร้องให้ฟิลิปปินส์และประเทศที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาททะเลจีนใต้ใช้สันติวิธีแก้ไขปัญหา โดยญี่ปุ่นหวังให้อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีความเป็นเอกภาพเพื่อกดดันจีนให้ยอมรับคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการ และร่วมมือกันยับยั้งกิจกรรมทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้ที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งนี้เลี่ยงที่จะกล่าวถึงคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการ เพราะอิทธิพลของจีนที่มีต่อประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะต่อกัมพูชาและลาว

ทั้งนี้ นาย Kishida ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของญี่ปุ่น และข้อพิพาททะเลจีนใต้มีผลต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาค จึงต้องร่วมมือกันปกป้องหลักนิติรัฐและเสรีภาพในการเดินเรือ

นอกจากนี้ รมว. กต. ญี่ปุ่น ยังได้กล่าวถึงความรับผิดชอบของญี่ปุ่นในการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียน (hard and soft infrastructure) โดยญี่ปุ่นได้ให้คำมั่นถึงการช่วยเหลืออาเซียนบรรลุเป้าหมาย ASEAN Connectivity เพื่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจเดียวกัน ที่สำคัญเพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนาภายในภูมิภาค ญี่ปุ่นได้ประกาศสนับสนุนเงินลงทุนมูลค่าราว 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ตลอดระยะ 5 ปี ภายใต้ความคิดริเริ่ม quality infrastructure ขณะที่ในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ญี่ปุ่นจะช่วยเหลือเอเชีย (รวมอาเซียน) ฝึกอบรมบุคลากรให้ได้ 40,000 คน ตลอดระยะเวลา 3 ปี

ในการประชุมนอกรอบ รมว. กต. ญี่ปุ่น เน้นพูดคุยประเด็นทะเลจีนใต้ โดยเฉพาะการพูดคุยนอกรอบกับนาย Perfecto Yasay รมว. กต. ฟิลิปปินส์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการ และให้คำมั่นว่า ญี่ปุ่นจะส่งมอบเรือตรวจการณ์ให้แก่ฟิลิปปินส์ตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกัน รวมถึงการช่วยเหลือฟิลิปปินส์สร้างสันติภาพบนเกาะมินดาเนา

ในการประชุมครั้งนี้ ญี่ปุ่นได้พยายามมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในภูมิภาค ทั้งในฐานะมหาอำนาจในภูมิภาคและการปกป้องผลประโยชน์ อีกทั้งยังผลักดันความคิดริเริ่ม quality infrastructure ให้เป็นวาระหลักของความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่น-อาเซียน ซึ่งสามารถแข่งขันกับจีนที่กำลังดำเนินนโยบายเชิงรุกด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคภายใต้ยุทธศาสตร์ One belt, One Road ที่มีธนาคาร AIIB เป็นกลไกสำคัญ

แหล่งข่าวและที่มาภาพ: https://english.kyodonews.jp/news/2016/07/422876.html

Leave a Comment