216 views

สาเหตุเครื่องบินตกที่ไทเปเมื่อปีก่อนเกิดจากความบกพร่องของนักบิน 1/07/2016


ความบกพร่องของมนุษย์เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เครื่องบินตกในกรุงไทเปเมื่อปีที่ผ่านมา สภาความปลอดภัยทางด้านการบินได้แถลงผลการสืบสวน

จากรายงานการสืบสวนที่ได้เผยแพร่เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้ระบุถึงปัญหาที่เกิดจากเครื่องยนต์หมายเลข 2 หลังจากการนำเครื่องขึ้นไม่นาน นักบินพยายามที่จะสตาร์ทเครื่องอีกครั้งแต่ทำผิดพลาดไปดับเครื่องยนต์ที่ 1 จึงทำให้เครื่องบินตกลง

การค้นพบสาเหตุของการตกยืนยันเลยว่ามาจากความผิดพลาดของตัวนักบินเอง ในขณะที่นักบินเองก็รับการยกย่องว่าเป็น “วีรบุรุษ” ที่ได้พยายามนำเครื่องหลีกเลี่ยงการตกใส่ในเขตย่านพักอาศัยที่ชุกชุม

เที่ยวบินที่ GE235 ซึ่งกำลังจะมุ่งหน้าจากสนามบินซงซันสู่คินเหมิน แต่ได้ตกลงที่แม่น้ำคีลังหลังจากที่นำเครื่องขึ้นได้ไม่นานเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2015 ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 43 คน บาดเจ็บสาหัสอีก 15 คนp16a

Leave a Comment