241 views

โฟล์คสวาเกนบิดเบือนค่าการปล่อยมลพิษ


4

ภาพจาก Website: www.bitterwallet.com

หลังจากที่บริษัทโฟล์คสวาเกนถูกตรวจสอบว่า มีการใช้ซอฟท์แวร์ในการบิดเบือนการทดสอบการปล่อยมลพิษในรถเครื่องยนต์ดีเซลบางรุ่น โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้จะมีการตัดสินใจ ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม หรือต้นเดือนสิงหาคม เกี่ยวกับการยกเลิกใบรับรองรถยนต์ 32 รุ่น อนึ่งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์โฟล์คสวาเกนจะระงับการจำหน่ายรถยนต์ส่วนใหญ่ในเกาหลีใต้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป

แหล่งที่มา Website: http://www.naewna.com/ Retrieved July 24, 2016

Leave a Comment