182 views

สระว่ายน้ำจีน ตรวจพบระดับคลอรีนต่ำปนเปื้อนสูง


สระว่ายน้ำ

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสระว่ายน้ำชื่อดังหลายแห่งในกรุงปักกิ่ง พบมีปริมาณคลอรีนต่ำกว่ามาตรฐาน อีกทั้งยังมีสารยูเรียจากปัสสาวะมนุษย์ปนเปื้อนอยู่ในน้ำสูงมาก คาดสาเหตุมาจากการสร้างสระที่มีระบบกรองน้ำไม่ได้มาตรฐานเพื่อลดต้นทุน  เว็บไซต์เซี่ยงไฮ้อิสต์ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำกรุงปักกิ่ง ได้ออกลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำในสวนน้ำขนาดใหญ่ชื่อดังหลายแห่งทั่วปักกิ่ง เนื่องมาจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวในขณะนี้ ทำให้ประชาชนชาวจีนพากันไปเที่ยวคลายร้อนที่สวนน้ำเป็นจำนวนมาก พบระดับฉี่ปนเปื้อนสูง-คลอรีนต่ำ โดยข้อกำหนดของประเทศ ได้บังคับให้สระว่ายน้ำทุกแห่งมีปริมาณคลอรีนอยู่ที่ 0.3-0.5 มิลลิกรัมต่อน้ำ 1 ลิตร แต่ผลการตรวจพบว่า สวนน้ำ 2 แห่งจากทั้งหมด มีค่าสารคลอรีนในน้ำต่ำกว่ามาตรฐาน คือ 0.1 มิลลิกรัม และ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร เท่านั้น พนักงานของสวนน้ำได้ออกมายอมรับผิดในภายหลังว่า พวกเขาเพิ่งจะเติมคลอรีนลงไปในน้ำเพื่อให้ได้ปริมาณพอเหมาะ เพียง 1 ชั่วโมงก่อนหน้าจะถูกสุ่มตรวจสวนน้ำ นอกจากนี้ โดยทั่วไปแล้ว สารยูเรียที่มากับปัสสาวะของมนุษย์ในสระว่ายน้ำ จะถูกจำกัดที่ประมาณ 3.5 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ผลการตรวจปรากฏว่า สวนน้ำหลายแห่งมีปริมาณสารยูเรียมากกว่า ค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ ขณะที่รายงานเผยว่า สาเหตุที่สวนน้ำหลายแห่งไม่ได้มาตรฐานเช่นนี้ น่าจะเป็นเพราะระบบกรองและหมุนเวียนน้ำไม่ดีพอ เนื่องจากเจ้าของสวนน้ำต้องการลดต้นทุนในการสร้าง จึงเลือกออกแบบสระว่ายน้ำที่มีราคาถูกแต่ไม่รองรับคนจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของความสกปรกดังกล่าว อย่างไรก็ดี ทางการกรุงปักกิ่งได้เผยว่า ประชาชนสามารถตรวจสอบมาตรฐานของสวนน้ำกว่า 100 แห่งภายในเมืองหลวงได้ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของทางการ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสระว่ายน้ำทั้งหมดให้ได้พิจารณาก่อนเลือกไปเที่ยวคลายร้อน

ที่มาข่าวและภาพจาก 24hsina 

Leave a Comment