120 views

เกาหลีใต้, สวิสเซอร์แลนด์ลงนามข้อตกลงทางการค้าและเทคโนโลยี


ผู้นำของเกาหลีใต้และสวิสเซอร์แลนด์เห็นชอบในการส่งเสริมความร่วมมือแบบทวิภาคีในทางการค้า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอุตสาหกรรม

ประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮไปเยือนสวิสเซอร์แลนด์เป็นเวลา 4 วันในฐานะตัวแทนของประเทศ   และประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดี Didier Burkhalter ของสวิสเซอร์แลนด์ที่กรุงเบิร์น (Bern) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการค้าและสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือด้านอาชีวะศึกษา (vocational education)  เทคโนโลยีและความมั่นคงระดับโลก ประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮ  กล่าวภายหลังการประชุมว่า

“ประธานาธิบดี Burkhalter และฉันแลกเปลี่ยนความเข้าใจในเรื่องความฉลาดของมนุษย์ว่าคือกุญแจของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์‘creative economy’ และเห็นชอบที่จะสร้างความร่วมมือในเรื่องการอาชีวะศึกษา”

“ทั้งสองประเทศต่างก็แลกเปลี่ยนความเข้าใจซึ่งถือว่าเกิดศักยภาพขั้นสูงของความร่วมมือถ้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานของสวิสเซอร์แลนด์สามารถรวมกันกับเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมของเรา”

ภายหลังการประชุมสุดยอด ผู้นำของทั้งสองประเทศได้ลงนามใน memorandums of understanding- MOU จำนวน 12 ฉบับรวมทั้งข้อตกลงในการส่งชาวเกาหลีใต้จำนวน 20 คนมาทำงานในบริษัทของสวิสเซอร์แลนด์ หลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาของเกาหลีใต้ในทุกปี  นอกจากนี้ผู้นำของทั้งสองประเทศยังได้ลงนามในข้อตกลงที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนของสถาบันวิจัยและวิทยาลัยเทคโนโลยีของแต่ละประเทศ  ปาร์คเป็นประธานาธิบดีของเกาหลีใต้คนแรกที่ไปเยือนสวิสเซอร์แลนด์ในฐานะตัวแทนของประเทศนับตั้งแต่ทั้งสองประเทศเริ่มความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 1963  ถึงแม้สวิสเซอร์แลนด์จะเป็นประเทศที่มีประชากรไม่มากและไม่มีทรัพยากรมากแต่กลับเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากประเทศหนึ่ง โดยประชาชนของสวิสเซอร์แลนด์มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเกือบ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ ปี ซึ่งเศรษฐกิจที่เข้มแข็งนี้อยู่บนฐานของแรงงานที่มีฝีมือและใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์( Cho Chung-un, 2014)

เอกสารอ้างอิง

Cho Chung-un (2014). Korea, Switzerland sign trade, tech deals. [online].  Available: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20140120000993.

 

Leave a Comment