296 views

ยุทธศาสตร์การเติบโตสำหรับภาคเกษตรกรรมของนายกฯ Abe


 

PM Abe tours at tea plantation

ที่มาภาพ:  http://www.eastasiaforum.org/2013/06/05/abes-growth-strategy-for-agriculture-in-japan/

 

ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ได้ผลักดันนโยบายเศรษฐกิจออกมาหลายงวด ในยุทธศาสตร์ลูกศรสามดอกแห่งอาเบะโนมิกส์ (three arrows of Abenomics) ลูกศรดอกสุดท้าย คือ ยุทธศาสตร์การยกระดับความสามารถในการแข่งขันผ่านการปฏิรูปการเติบโตอย่างมืออาชีพ

วลีเด็ดประจำตัวอดีตนายกฯ Koizumi “ไม่ปฏิรูป ไม่เติบโต” เทียบกับวลี “ไม่กระตุ้น ไม่เติบโต” ในยุคของนายกฯ Abe ที่มีการผ่อนคลายทางการเงินและ  การกระตุ้นทางการคลังระดับมโหฬาร การปฏิรูปอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่างๆเป็นงานยากสำหรับรัฐบาลนาย Abe

ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่โตเกียวในเดือนพฤษภาคม 2016 ที่ผ่านมา นายกฯ Abe ได้เปิดเผยว่า เขามีแผนการกระตุ้นการส่งออกผลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมากกว่าสองเท่า คือ จาก 450 พันล้านเยนในปี 2012 ไปสู่ระดับ 1 ล้านล้านเยนในปี 2020 ซึ่งเป็นการขยายระดับตลาดภาคเกษตรกรรม (กลุ่มอุตสาหกรรมภาคที่ 6) จากขนาด 1 ล้านล้านเยนในปัจจุบัน สู่ขนาด 10 ล้านล้านเยนในอีกประมาณสิบปีข้างหน้า รวมทั้งการเพิ่มรายได้ของภาคเกษตรกรรมเป็นสองเท่าในอีกประมาณสิบปีข้างหน้า นอกจากนี้ นายกฯ Abe ยังได้พยายามสร้างความเชื่อมั่นว่าจะบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปเชิงโครงสร้างภาคเกษตรอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้ถูกมองว่าออกแบบมาเพื่อเรียกคะแนนเสียงจากกลุ่มเกษตรกรในระยะสั้นๆ และกระจายภาระออกไปในระยะยาว เห็นได้จากการใช้คำว่า “สองเท่า” ในแผนประชาสัมพันธ์นโยบาย สิ่งนี้เป็นปัจจัยทำให้ชาวนาและสหกรณ์การเกษตรต่างๆ สนับสนุนพรรค LDP ต่อเนื่องกว่าทศวรรษ ยิ่งไปกว่านั้น ข้อเสนอต่างๆที่กล่าวมา เป็นเพียงการนำแนวคิดริเริ่มของกระทรวงการเกษตร ป่าไม้และประมงที่ทำสำเร็จไปบ้างแล้วมาปัดฝุ่นใหม่

สิ่งสำคัญที่ควรต้องทำ คือ ลดต้นทุนการผลิตและลดราคาผลผลิต โดยปฏิรูปและออกแบบเชิงโครงสร้างใหม่ ซึ่งทั้งสองมาตรการนี้ไม่ถูกกล่าวถึงในยุทธศาสตร์ของนายกฯ Abe        แผนการขยายภาคอุตสาหกรรมมิติที่ 6 ที่เกี่ยวกับการเกษตร มีข้อบกพร่อง ชาวนาส่วนมากทำงานพาร์ทไทม์และไม่มีเวลาที่จะแปรรูปสินค้าเกษตร มีเพียงชาวนาส่วนน้อยในอดีตที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ เท่านั้นที่ทำได้

 

แหล่งที่มา: http://www.eastasiaforum.org/2013/06/05/abes-growth-strategy-for-agriculture-in-japan/

Leave a Comment