287 views

ประธานาธิบดี Park เยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก กลางเดือนนี้


ประธานาธิบดี Park Geun-hye จะเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในวันที่ 14 กรกฎาคมนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำ Asia-Europe Meeting (ASEM) ครั้งที่ 11 และหารือกับผู้นำมองโกเลีย

ประธานาธิบดีจะเดินทางไปนคร Ulaanbaatar กำหนดการประชุมมีขึ้นในวันที่ 15-16 กรกฏาคมนี้  คาดว่าหัวข้อเรื่องหลักของการประชุม ASEM ครั้งนี้คือเรื่อง “Brexit” นอกจากนี้มีเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ ประเด็นในระดับภูมิภาคและประเด็นในระดับโลก ปีนี้ครบรอบปีที่ 20 ของการจัดตั้ง ASEM ซึ่งประชุมครั้งแรกที่กรุงเทพฯ  หัวข้อการประชุมในครั้งนี้คือ “20 years of ASEM: Partnership for the Future through Connectivity.”
ภายหลังการประชุม ประธานาธิบดี Park จะหารือแบบทวิภาคีกับประธานาธิบดีมองโกเลีย Tsakhia Elbegdorj รวมทั้งประชุมกับสื่อมวลชนด้วย ทั้งสองฝ่ายจะหารือเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจ พลังงาน การสาธารณสุขและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งการพบกับชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
เกาหลีใต้-มองโกเลียสถาปนาความสัมพันธ์ทวิภาคีในปี 1990 และอดีตประธานาธิบดี Lee Myung-bak ได้ไปเยือนมองโกเลียเมื่อปี 2011

การประชุมผู้นำ ASEM กำหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี โดยประเทศสมาชิก ASEM ฝ่ายยุโรปและฝ่ายเอเชียสลับกันเป็นเจ้าภาพ
ที่มาข่าว

Sara Kim, Korea Joongang Daily (2016). Park prepares for first official visit to Mongolia.

[Online].  Available: http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3020831&cloc=joongangdaily|home|newslist1.

 

Leave a Comment