222 views

ญี่ปุ่นขอรัฐบาลไทยส่งเสริมการลงทุน และดูแลผู้พักอาศัย


c1_955705_160502110944_620x413

นาย Fumio Kishida รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น และนายดอน ปรมัติวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ได้พบปะพูดคุยที่กระทรวงต่างประเทศ ของไทย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559

แหล่งที่มาภาพ :  http://www.bangkokpost.com/news/general/955705/japan-asks-thai-government-to-nurture-investors-residents

 

นาย Fumio Kishida รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ได้ขอให้รัฐบาลไทยช่วยสรรค์บรรยากาศที่ดีสำหรับการลงทุน ให้กับนักลงทุนชาวญี่ปุ่น รวมทั้งดูแลพลเมืองญี่ปุ่นที่อาศัยในประเทศไทย เนื่องจากมีบริษัทและชาวญี่ปุ่นอาศัยในไทยเป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน มีบริษัทญี่ปุ่น 4,500 บริษัทในไทย และประเทศไทยถือเป็นพันธมิตรที่ขาดไม่ได้ (indispensable partner) สำหรับญี่ปุ่น

ในฐานะที่ทั้งสองประเทศกำลังจะฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต ปีที่ 130 นาย Kishida กล่าวว่า เขาหวังว่า การประชุมจะกระตุ้นให้เกิดแรงผลักดัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มากขึ้น

นายดอน กล่าวว่า ความร่วมมือด้านการเกษตรและเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคเป็นประเด็นสำคัญในการหารือทวิภาคีกับญี่ปุ่น นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้ง 2 คน ยังได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Memorandum of Intent : MoI) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรและเรื่องอื่น ๆ ใน MOI ยังได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้งการจัดตั้งกลไกระดับสูงในกระทรวงเกษตรฯ เพื่อดำเนินการตามนโยบาย และความร่วมมือในการผลิตยาง

 

แหล่งที่มาข่าว : http://www.bangkokpost.com/news/general/955705/japan-asks-thai-government-to-nurture-investors-residents.

 

Leave a Comment