181 views

AIIB อนุมัติเงินกู้ครั้งแรกจำนวนหลายร้อยล้านดอลล่าร์สหรัฐ


สำนักข่าว Xinhua ของทางการจีนรายงานว่า ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) ได้อนุมัติเงินกู้ครั้งแรก เป็นจำนวนทั้งหมด 509 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาท) ก่อนที่จะมีการประชุมประจำปีเป็นครั้งแรก โดยแบ่งเป็น 4 โครงการ ดังนี้

1. จำนวน 165 ล้านดอลล่าร์ในโครงการพลังงานไฟฟ้าในเขตชนบทของบังคลาเทศ

2. จำนวน 216.5 ล้านดอลล่าร์ในโครงการพัฒนาบ้านเรือนที่ต่ำกว่ามาตรฐานของอินโดนีเซีย ซึ่งจะร่วมทุนกับธนาคารโลก (WB)

3. จำนวน 100 ล้านดอลล่าร์ในโครงการก่อสร้างทางหลวงของปากีสถาน ซึ่งจะร่วมทุนกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และกระทรวงเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักร (DFID)

4. จำนวน 27.5 ล้านดอลล่าร์ในโครงการพัฒนาถนนในทาจิกิสถาน ซึ่งร่วมทุนกับธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา (EBRD)

ด้าน ประธาน AIIB กล่าวว่า โครงการด้านพลังงาน การพัฒนาเขตชุมชน และการคมนาคมเหล่านี้จะเป็น “สะพานเชื่อมช่องว่างทางการเงินในโครงการการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้งช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคด้วย”

Leave a Comment