285 views

KOICA ให้ความช่วยเหลือเมียนมาร์ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


Korea International Cooperation Agency- KOICA มีโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมือง Bagan ของเมียนมาร์เป็นพื้นที่หนึ่งที่แห้งแล้งที่สุดในเมียนมาร์ เพื่อลดความแห้งแล้งและลดความเสี่ยงในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

Kyaukpyinkan เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 300 ครอบครัวและส่วนมากประกอบอาชีพการเกษตร ใช้น้ำจากแหล่งเก็บกักน้ำที่ KOICA ช่วยขุดเมื่อปีที่แล้วร่วมกันกับการปลูกพืชใกล้แหล่งน้ำดังกล่าว เพื่อเก็บน้ำไว้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และเมื่อไม่นานมานี้ KOICA ได้มอบเตาที่ใช้ในการประกอบอาหารให้ด้วยเพื่อช่วยประหยัดต้นไม้และพลังงาน

“เราเคยใช้ฟืน 10 ท่อนในการประกอบอาหาร แต่เดี๋ยวนี้เราใช้ฟืนเพียงครึ่งหนึ่ง” ชาวเมียนมาร์ที่ใช้เตาของ KOICA กล่าว

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายโครงการของ KOICA ที่สร้างความตระหนักแก่ประชาชนถึงภัยจากความแห้งแล้ง

“เราเริ่มโครงการแรกเมื่อปี 1998 เมื่อประชาชนใช้ต้นไม้ที่ยังเล็กเพื่อทำไม้ฟืน ทำให้สูญเสียต้นไม้ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ นี่เป็นเหตุผลที่เราริเริ่มโครงการให้การศึกษาแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้เกิดผล” เจ้าหน้าที่ของ KOICA กล่าว
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานให้กับประชาชนในเขตดังกล่าว ให้มีความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลป่าไม้ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน

จากความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมในยุค 1960s-1970s  ในปี 1991รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ก่อตั้ง “the Korea International Cooperation Agency (KOICA)” เพื่อให้เป็นองค์กรที่บริหารจัดการทางด้านการให้ความช่วยเหลือ มีโครงการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคต่างๆ ดำเนินการในหลายภูมิภาคทั้งในเอเชีย แอฟริกา ละตินอเมริกา ตะวันออกกลางและเอเชียกลาง
ที่มาข่าว
Kwon Soa, Arirang News. Korean aid organization helps tackle climate change in Myanmar.

[online].  Available. http://www.arirang.com/News/News_View.asp?nseq=192235.

http://www.koica.go.kr/english/main.html.

 

Leave a Comment