147 views

ปธน.จีนปฏิญาณเดินหน้าการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำ


13346751_1759969697552378_8353461351496246059_n

สำนักข่าว Xinhua ของทางการจีนรายงานว่า ประเทศจีนจะสนับสนุนรูปแบบการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่อง อันเป็นความพยายามที่จะส่งเสริมความกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแสดงความยินดีจากประธานาธิบดี Xi Jinping ที่ส่งไปยังการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยพลังงานสะอาดและนวัตกรรม (CEM) ครั้งที่ 7 ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (2 มิ.ย.)

Yin Hejun รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน ได้อ่านข้อความในหนังสือดังกล่าวที่ระบุว่า ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เรียกร้องให้มีการจัดประชุมระดับสูงครั้งสำคัญว่าด้วยพลังงานสะอาด หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ ปี 2015 ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

การประชุมที่เกิดขึ้นได้แสดงให้เห็นถึงความกังวลของประชาคมระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาและการประยุกต์ใช้พลังงานสะอาด สำหรับประเทศจันนั้น มีแนวคิดในการพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของนวัตกรรม การประสานงาน การพัฒนาสีเขียว การเปิดกว้างและการแบ่งปันร่วมกัน ข้อความของ Xi Jinping ระบุไว้ดังนี้

ประเทศจีนจะเดินหน้าสู่การพัฒนาพลังงานสะอาด ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ติดตั้งระบบพลังงานคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมการก่อสร้างอาคารสีเขียวและการขนส่งคาร์บอนต่ำ อีกทั้งยังมีการก่อตั้งตลาดคาร์บอนแห่งชาติอีกด้วย

การประชุมนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาในวันที่ 1-2 มิถุนายนที่ผ่านมา มีตัวแทนจาก 23 ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุม ซึ่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ Barack Obama ก็ได้ส่งข้อความวิดีโอมาถึงบรรดาผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

Leave a Comment