238 views

Xi กล่าวว่าลัทธิมาร์กซ์มีความเป็นวิทยาศาสตร์และยังคงความทันสมัย


38364847_-_13_05_2016_-_china-politics-military

สำนักข่าว Xinhua ของทางการจีนรายงานว่าเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา ประธานาธิบดี Xi Jinping ได้กล่าวสุนทรพจน์ว่า ประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริงได้พิสูจน์ว่าลัทธิมาร์กซ์มีความเป็นวิทยาศาสตร์และยังคงมีความสำคัญอยู่ในปัจจุบัน

ประธานาธิบดี Xi ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ ได้กล่าวสุนทรพจน์ ณ การประชุมด้านปรัชญาและสังคมศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Xi ได้เน้นย้ำว่าลัทธิมาร์กซ์จะคงเป็นทฤษฎีชี้นำให้กับปรัชญาและสังคมศาสตร์ในประเทศจีน

อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่า มีผู้คนบางกลุ่มในสังคมขาดความเข้าใจเกี่ยวกับลัทธิมาร์กซ์อย่างถูกต้อง และมีการรับภาพที่ผิดเกิดขึ้นในสังคม Xi ยังได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์การที่ลัทธิมาร์กซ์หายไปจากวิชาปรัชญาและสังคมศาสตร์บางวิชาด้วย

Leave a Comment