535 views

Facebook ชนะคดีเครื่องหมายทางการค้าในประเทศจีน


ก่อนหน้านี้ข่าวเกี่ยวกับ iPhone แพ้ เรื่องการจดสิทธิบัตรเรื่องชื่อของ iPhone จากผู้ผลิตกระเป๋า Brand หนึ่งที่ใช้ชื่อเดียวกัน ล่าสุดเคสแบบเดียวกันก็เกิดกับ Facebook จนได้ โดยมีผู้จดชื่อ face book โดยเจ้าของชื่อคือ Zhongshan Pearl River เพราะเนื่องจากจงใจเลียนแบบ และเนื่องจาก Facebook เอง มีหลักฐานที่สามารถแสดงถึงการเป็นที่รู้จักของคนอย่างแพร่หลายมากกว่า ทำให้ชื่อของ Facebook ก็ยังถือครองโดย Facebook Inc. ต่อไป เรียกได้ว่าในจีนก็มีเรื่องแปลก ๆ แบบนี้อยู่เป็นประจำ จึงต้องพึงสังวรณ์และระมัดระวังไว้หากคิดทำธุรกิจในจีน

ภาพและที่มาข่าว: BBC

ข่าว 6_facebook_logo

Leave a Comment