358 views

โครงการที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุของญี่ปุ่น


นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. พร้อมคณะผู้บริหาร  นำสื่อมวลชนเยี่ยมชม โครงการที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งดำเนินธุรกิจผู้สูงอายุกว่า 5,000 แห่ง    โดย ธอส.จะศึกษารูปแบบการบริหารธุรกิจผู้สูงอายุของญี่ปุ่น เป็นแนวทางสนับสนุนการสร้างที่อยู่อาศัย เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้น  รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย

                ธุรกิจบ้านพักคนสูงวัยของญี่ปุ่น  หรือ  โครงการที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ

“Old-people’s home”   ‘Retirement homes’  ‘Nursing home care’

(แหล่งข้อมูล: MGR Online; ไอ.เอ็น.เอ็น.; ไทยรัฐออนไลน์; Wikipedia)

Leave a Comment